sk

Vízia spoločnosti

 • Byť lídrom na trhu IT.
 • Byť kompetentným strategickým partnerom v podnikaní našich zákazníkov.
 • Byť firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou.

Poslanie spoločnosti

 • Poskytovať vysokú pridanú hodnotu pre rast našich zákazníkov.
 • Prostredníctvom IT produktov a služieb prispievať k zlepšeniu efektivity a obchodných výsledkov našich zákazníkov.
 • Poslanie spoločnosti napĺňame pomocou technológií a služieb, ktoré akcelerujú alebo zefektívňujú obchodné činnosti organizácií.

História spoločnosti

 • 1992 vznik spoločnosti TEMPEST, s. r. o.
 • 2002 certifikát manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov EN ISO 9001
 • 2003, 2004 ocenenie Deloitte European Technology Fast 50
 • 2004 certifikát environmentálneho manažérstva EN ISO 14001
 • 2004 prebratie spoločnosti Protect e-Data, s. r. o.
 • 2005 spojenie spoločností TEMPEST, s. r. o., UNIT, spol. s r. o., a Computel, s. r. o.
 • 2006 transformácia na akciovú spoločnosť
 • 2006 prebratie spoločnosti LOGIN, a.s.
 • 2007 implementácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001
 • 2009 zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001
 • 2010 zaradenie medzi 200 najväčších nefinančných spoločností v SR
 • 2010, 2011 ocenenie "Big 5" Deloitte Technology Fast 50 Central Europe
 • 2011 zmena sídla spoločnosti
 • 2012 spoločnosť pôsobí na trhu 20 rokov
 • 2014 zavedenie systému manažérstva kvality v projektoch EN ISO 10006
 • 2015 zavedenie systému manažérstva kvality služieb ISO/IEC 20000-1
 • 2017 spoločnosť pôsobí na trhu 25 rokov
 • 2018 zmena sídla spoločnosti (Krasovského 14)
 • 2019 zavedenie systému manažérstva proti úplatkárstvu ISO 37001

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia