sk

Riešenie zvýšilo rýchlosť plnenia biznis požiadaviek na IT, zvýšilo efektivituznížilo náklady na prevádzku sieťovej infraštruktúry.

Nové riešenie je postavené na MPLS topológii, na technológiách HPE, Fortinet, F5, Flowmon a historicky aj Cisco. Integruje niektoré pôvodné časti infraštruktúry tak, aby sme znížili celkové kapitálové výdavky. Novovybudovaná sieťová infraštruktúra súčasne poskytuje nové rozhrania pre ďalšie biznis aplikácie. Jedinečnosť technologického riešenia je v architektúre, integrácii konkrétnych technológií a výrobcov i v pomerne nízkych kapitálových výdavkoch.

Biznis výsledky projektu:

  • zníženie nákladov o 50 %,
  • zvýšená flexibilita zmien pri nárazových požiadavkách na výkon infraštruktúry zo strany biznisu,
  • zrýchlenie obnovy po výpadkoch, zvýšenie biznis kontinuity a dostupnosti biznis aplikácií,
  • príprava prostredia pre konsolidáciu databáz a ich licencií ako sekundárny prínos projektu.

Download

Máte záujem o kompletnú prípadovú štúdiu? Stiahnite si ju vo formáte PDF.

Zvýšenie priepustnosti siete Zjednodušenie fyzickej infraštruktúry Integrovaný monitoring Modularita zariadení

Vyjadrenia zúčastnených strán


Ladislav Tomašec, Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.:

„Vlastnému projektu predchádzala pomerne náročná príprava v obsahovej i finančno-schvaľovacej oblasti. Už v tejto fáze boli do problematiky zapojení budúci kľúčoví členovia interného projektového tímu, čím sa posilnila ich zainteresovanosť na výsledku. 

Ľudia so záujmom dosiahnuť spoločný cieľ predstavujú väčšinu úspechu. V prípade tohto projektu sa nám podarilo vybrať aj  partnera s dobrým ťahom na bránku, i keď to nebola vždy priamočiara cesta. Pre mňa osobne účasť na projekte a jeho koordinácia boli veľkou  výzvou, nakoľko aktivity sa týkali kľúčovej komunikačnej infraštruktúry s možnosťou dlhodobého nepriaznivého dopadu na všetkých našich používateľov. Za úspech pokladám to, že väčšina z nich po ukončení projektu o jeho priebehu ani netušila.“


Peter Pongrác, TEMPEST a.s.:

„Projekt bol pre nás skutočnou výzvou. Okrem náročného výberového konania sme v heterogénnom prostredí nasadzovali technológie s unikátnym nastavením. 

To vyvolalo požiadavky na výrobcov technológií, ktorí zmenili časti proprietárneho softvéru na svojich zariadeniach pre potreby projektu. Komunikáciu s výrobcami zastrešoval TEMPEST. Pri realizácii bola na nás kladená veľká zodpovednosť, pretože projekt bol vzhľadom na rozsah a možné dôsledky pozorne sledovaný. Ďakujeme zákazníkovi za príležitosť, dôveru a mimoriadne otvorenú spoluprácu. Tešíme sa na ďalší rozvoj projektu.“

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia