sk

Spoločnosť TEMPEST má vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality), EN ISO 10006 (systém manažérstva kvality v projektoch), EN ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva), ISO/IEC 27001 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), OHSAS 18001/ISO 45001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO 37001 (systém manažérstva proti úplatkárstvu), ISO/IEC 20000-1 (systém manažérstva kvality služieb) a ISO 25001 (systém manažérstva pre softvérové inžinierstvo v oblasti komplexné riešenia). IMS certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Spoločnosť TEMPEST je jedna z prvých IT spoločností na slovenskom trhu, ktorá implementovala systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 je potvrdením, že spoločnosť kontrolovane chráni a pristupuje k informáciám v súlade s riadením svojho podnikania. Implementovaním normy spoločnosť zároveň potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade katastrofy a súlad s relevantnými právnymi normami.

TEMPEST tiež disponuje systémom manažérstva služieb (SMS), ktorý je  implementovaný podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 20000-1. SMS a implementácia normy ISO/IEC 20000-1 sú tak potvrdením, že spoločnosť je schopná dodať zákazníkom dohodnutú funkcionalitu, spoľahlivosť a vysokú kvalitu v poskytovaných službách.

Systém manažérstva kvality ISO 9001    Systém enviromentálneho manažérstva    Systém manažérstva informačnej bezpečnosti     Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci    Systém manažérstva pre riadenie IT služieb       

 
 
 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia