sk

Sídlo spoločnosti:

TEMPEST a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14 
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 31326650
DIČ: 2020327716
IČ DPH: SK2020327716

Bankové spojenia:

Tatra banka
Číslo účtu: 262 004 1080 / 1100
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2004 1080
SWIFT (BIC): TATR SK BX

Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 214 597 4956 / 0200
IBAN: SK07 0200 0000 0021 4597 4956
SWIFT (BIC): SUBA SK BX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3771/B.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia