sk

Projekt: Dodávka licencií a implementácia Dynatrace do prostredia O2 SK a jeho integrácia so SOIT Application

Projekt implementácie Dynatrace priniesol pre O2SK dovtedy nepredstaviteľnú viditeľnosť do vnútra aplikácie O2SK Portál. Existujúce spôsoby monitorovania (Elastic stack, Oracle RUEI) síce umožňovali zber a ukladanie množstva dát, ale ich vyhodnocovanie prebiehalo vzhľadom na náročnosť najmä manuálne spôsobom „ad hoc”. Keďže aplikácia O2SK Portál je komplexným prostredím (rieši web, eshop, selfcare a CRM spolu) je pri bežných nástrojoch potrebná detailná konfigurácia pre zachytenie podstatných informácií. Keďže navyše vývoj aplikácie prebieha interne a nasadzovanie nových verzií je pomerne časté, bolo už takmer nemožné udržiavať existujúce riešenia (ktoré vyžadovali manuálne zisťovanie zmien a úprav) vo funkčnom stave.

Výhody riešenia v prostredí O2SK:

1. zjednodušenie prevádzkových činností a možnosť sústrediť sa na podstatné
2. testovanie verzií a reálne dáta o výkonnosti
3. end-to-end sledovanie používateľských transakcií1. Nástroj Dynatrace svojim automatizovaným prístupom poskytol pre O2SK možnosť sústrediť sa na riešenie skutočných problémov a odbremenil prevádzku od komplexných úloh spojených s konfiguráciou, zberom a vyhodnocovaním údajov o aplikácii.

2. Keďže Dynatrace pokryl predprodukčné aj produkčné prostredia aplikácie, môže teraz prevádzka vyhodnocovať výkonnosť a funkčnosť nových verzií aplikácie pred samotným nasadením do produkcie. Po produkčnom nasadení má O2SK okamžite k dispozícii reálne dáta o výkonnosti a funkčnosti aplikácie z backend aj frontend časti aplikácie.

3. Každý prístup užívateľa do aplikácie je teraz sledovaný od úrovne jeho rozhrania (web browser, mobil...) cez vstupné vrstvy aplikácie, aplikačné servery, messaging až po databázy. Aj komplikované biznis aktivity jednotlivých užívateľov, či operátorov sú jednoducho identifikované a vyhodnocované.

Dynatrace zabezpečuje automatickú identifikáciu všetkých volaní a automaticky nastavuje podmienky vyhodnocovania chybových stavov (detekcia chýb pri volaniach, detekcia odozvy, početnosti volaní). Pri veľkom počte užívateľských prístupov a následne vygenerovaných volaní v prostredí neustále sa meniacej aplikácie je manuálne nastavovanie a udržiavanie takýchto parametrov nerealizovateľné.Hlavné etapy projektu boli:

  • Inštalácia a základná konfigurácia Dynatrace v PPT a PROD prostrediach
  • Identifikácia dôležitých volaní na backende
  • Analýza spôsobu komunikácie cez frontend pre jednotlivé typy užívateľov.
  • Identifikácia dôležitých frontend volaní
  • Nastavenie zberu identifikovaných informácií z backend a frontend volaní
  • Vytvorenie dashboard prostredí pre prevádzku
  • Integrácia s prostredím SOIT (top level monitorovanie udalostí a riešenie incidentov pre O2SK)

Priebeh projektu

Projekt prebiehal priebežne podľa dostupnosti zdrojov na strane O2SK. Základná implementácia produktu (server, agenti) prebehla bez problémov a dáta z prevádzky zbierané a automaticky analyzované v Dynatrace prostredí boli takmer okamžite dostupné cez web rozhranie nástroja. Keďže aplikácia Portál je pomerne komplexná a rieši množstvo funkcií, nie všetky jej aktivity boli pri prvotnom nasadení Dynatrace správne identifikované.

Etapy projektu zamerané na identifikáciu a analýzu vyžadovali množstvo vzájomnej komunikácie zameranej na pochopenie a identifikáciu jednotlivých funkčných blokov aplikácie Portál. Následne boli v nameraných dátach identifikované dôležité volania a nastavené zbery dodatočných parametrov (identifikátory volaní, identifikácia predajní...). Niektoré menej štandardné technológie použité v rámci aplikácie Portál bolo nutné analyzovať a nájsť spôsoby ich lepšej identifikácie.

Podľa potrieb boli následne v Dynatrace vytvorené dashboardy s požadovanými informáciami.

Výstupy z monitorovania O2SK Portál cez Dynatrace ale nevyžadujú manuálnu kontrolu cez dashboardy, ale automaticky sú identifikované v podobe Problémov a udalostí. Pre eskaláciu udalostí bol vytvorený špecializovaný modul, ktorý zachytáva automaticky vygenerované udalosti z Dynatrace a podľa definovaných kritérií ich preposiela do prostredia SOIT. Prostredie SOIT pozostáva z viacerých umbrella nástrojov ktoré majú na starosti zber udalostí zo všetkých prostredí O2SK a ich eskaláciu na 24×7 helpdesk.


Application dashboard

Service flow 1


V prípade, že sa chcete o implementácii Dynatrace do prostredia O2 SK dozvedieť viac, kliknite na nasledovný link a my vám obratom pošleme PDF dokument s doplňujúcimi informáciami:

Chcem vedieť viac


O2 Slovakia, s.r.o. 

O2 prišlo na trh vo februári 2007 ako tretí operátor. Od začiatku svojho pôsobenia prináša revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov sa snaží systematicky meniť pravidlá mobilnej komunikácie. Hodnoty férovosti, jednoduchosti a transparentnosti sú hodnotami, ktoré by podľa názoru operátora mali presahovať aj oblasť podnikania, a preto sa ich snaží presadzovať aj celospoločensky. Patrí medzi najobľúbenejších zamestnávateľov a angažuje sa prostredníctvom Férovej Nadácie aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Pravidelne získava ocenenie Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. O2 je nositeľom certifikátu kvality QMS podľa normy ISO 9001, čo zaručuje vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb a ich ustavičné zlepšovanie a zároveň certifikátu ISO 27001 zameraného na manažment bezpečnosti informácií.

Prečo TEMPEST a Dynatrace?

TEMPEST má s riadením IT aplikácií a služieb dlhoročné skúsenosti, má pre túto oblasť certifikovaných špecialistov a je jednou z mála spoločností v regióne s certifikáciou na technológiu Dynatrace. Splnenie náročných testov potvrdilo vysokú úroveň znalostí našich konzultantov a kvalitu poskytovaných implementačných služieb a stali sme sa významným partnerom Dynatrace pre oblasť riadenia výkonnosti aplikácií. TEMPEST úspešne realizoval riešenia aplikačného monitoringu Dynatrace u významných slovenských zákazníkov, ako napr. Volkswagen Slovakia a Tatra banka.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia