sk

Zabezpečujeme outsourcing technológií, IT rolí i biznis procesov. Poskytujeme starostlivosť o IT zákazníka v súlade s jeho biznis potrebami a dohodnutými parametrami. Rovnako poskytujeme prevádzku a prevzatie konkrétnych súčastí IT alebo procesov.

Outsourcing je kľúčovou súčasťou služieb spoločnosti TEMPEST.

Služby v oblasti outsourcingu

 • konzultácie
 • administrácia WIN, UNIX a DB prostredia
 • riadenie a riešenie incidentov
 • ladenie a troubleshooting IT infraštruktúry
 • body leasing
 • servis HW a SW
 • správa, údržba, podpora častí IT infraštruktúry, kompletná starostlivosť o IT infraštruktúru na dohodnutej úrovni
 • monitoring IT infraštruktúry
 • profylaktika IT infraštruktúry
 • release a deployment manažment
 • riadenie tretích strán
 • prevádzka systémov

5 dôvodov, ktoré hovoria o výhodách a v prospech IT outsourcinguZaujíma vás téma outsourcingu? Prečítajte si náš článok o dôvodoch, ktoré hovoria v prospechu outsourcingu IT služieb.


Služba Help Desk

 • jednotné miesto na oznamovanie a evidenciu incidentov zákazníka
 • komunikácia so zákazníkom a riešiteľmi pridelených incidentov
 • základná podpora IT infraštruktúry (troubleshooting)
 • vzdialená správa a podpora používateľského pracoviska
 • administrácia a správa hesiel, používateľských účtov, prístupov a oprávnení

Poskytovanie interného helpdesku pre spoločnosť Orange SlovenskoTEMPEST formou outsourcingu poskytuje aj helpdesk spoločnosti Orange Slovensko. V nedávno realizovanom prieskume vyjadrilo spokojnosť s poskytovanou službou 96 % zamestancov Orange. Prečítajte si viac na našom webe.

Produkty a služby - IT prevádzka a outsourcing

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia