sk

Konsolidáciou infraštruktúry, databázových a aplikačných serverov sme pomohli zvýšiť výkon a dostupnosť databázového prostredia. Pomohli sme zefektívniť prevádzku a skrátiť čas na zálohovanie a obnovu systémov.

Konsolidované databázové systémy uchovávajú údaje z výrobných systémov a ich nepretržitá a bezporuchová prevádzka je pre spoločnosť Foxconn Slovakia nevyhnutná. Spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r.o., si po predošlej úspešnej spolupráci, vybrala TEMPEST za dodávateľa konvergovanej infraštruktúry a hybridného diskového úložiska pre databázové systémy.

Foxconn Slovakia

Riešenie:

Riešenie bolo vybudované ako vysoko dostupné a automatizované s prihliadnutím na optimalizáciu investičných a prevádzkových nákladov. Nová infraštruktúra je založená primárne na produktoch spoločnosti Dell EMC a Oracle. Týmto sme minimalizovali množstvo kanálov na prevádzku a podporu. Postupovali sme implementáciou a integráciou moderne zvolených hardvérových a softvérových komponentov, predovšetkým all-flash technológií, zmenou databázových licencií a navrhnutím jedného zálohovacieho riešenia pre fyzické aj virtuálne prostredie spojené s virtualizáciou aplikačných serverov.

Zaujímavé čísla:

 

Benefity riešenia:

  • vysoký výkon serverov (CPU, RAM, konektivita SAN, LAN) — zrýchlenie IT operácií,
  • rýchle pole s veľkou kapacitou — all-flash technológia priniesla výrazné zrýchlenie odozvy databázového prostredia,
  • zvýšenie dostupnosti databázového prostredia implementáciou clusterware Oracle DB,
  • optimalizácia licenčnej politiky — zníženie nákladov na licencie, prechod z Oracle Enterprise edition na Oracle Standard edition 2,
  • vybudovanie off-site záložného systému — optickej trasy do záložného datacentra,
  • šetrenie diskovej kapacity, rýchlejšia obnova — zálohovací server s interným diskovým priestorom, deduplikácia na internom diskovom priestore,
  • skrátenie času potrebného na zálohovanie a obnovu systémov umožnila pásková knižnica.

Foxconn Slovakia

Stiahnuť prípadovú štúdiu:

Foxconn - Konsolidácia infraštruktúry databázových a aplikačných serverov (pdf)

Hodnotenie projektu

Ondrej Jašíček, IS Team Leader / Senior Engineer Foxconn Slovakia, spol. s r.o.:

„Úspešná migrácia prostredia do nového Oracle RAC prebiehala počas plnej prevádzky závodu s minimálnym dosahom a len s plánovaným výpadkom systémov. V priebehu celého projektu nevznikli sťažnosti zo strany interných oddelení spoločnosti“.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia