sk

Finančný sektor

 • AEGON DSS, a.s.
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Cetelem Slovensko, a.s.
 • Consumer Finance Holding, a.s.
 • ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UNION poistovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Volkswagen finančné služby Slovensko, s.r.o.
 • Všeobecná úverova banka, a.s.

Obchod, služby a média

 • Cromwell, a.s.
 • J & T REAL ESTATE, a.s.
 • KOSIT a.s.
 • Motor-Presse Slovakia, s.r.o.
 • NAY, a. s.
 • Rempo, s.r.o.
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • SkyToll, a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Tauris, a.s.

Priemysel, výroba a energetika

 • Adient Slovakia s.r.o.
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • eustream, a.s.
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • Johnson Controls International, s.r.o.
 • Mondi SCP, a.s.
 • Rona, a.s
 • SHP Harmanec, a.s.
 • Slovalco, a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
 • Stredoslovenská distribučná, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • TRANSPETROL, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Volkswagen Slovakia, a.s.
 • VUJE, a.s.

Telekomunikácie a IT

 • ALES, a.s.
 • EFKON AG
 • Energotel, a.s.
 • Erste Group IT International, spol. s r.o.
 • First Data Slovakia, s.r.o.
 • O2 Slovakia, s.r.o.
 • Orange Slovensko, a.s.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Towercom, a.s.

Verejná správa

 • Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
 • DataCentrum
 • Generálna prokuratúra SR
 • Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
 • Letové prevázkové služby SR, š.p.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Národná banka Slovenska
 • Narodná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Pamiatkový úrad
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Veda, školstvo a šport

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Materiálovotechnologická fakulta
 • Slovenská národná knižnica
 • Slovenská technická univerzita
 • Slovenský futbalový zväz
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline

Zdravotníctvo a farmaceutika

 • Saneca Pharmaceuticals, a.s.
 • UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia