sk

Finančný sektor

 • Všeobecná úverova banka, a. s.
 • Sberbank Slovensko, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Consumer Finance Holding, a. s.
 • UNION poistovňa, a.s.
 • ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
 • AEGON Životná poisťovňa, a. s.
 • Cetelem Slovensko, a. s.
 • Volkswagen finančné služby
 • Slovensko, s. r. o.
 • AEGON DSS, a. s.
 • Československá obchodná banka, a. s.
   

Obchod, služby a média

 • ADELA GROUP, s. r. o.
 • J & T REAL ESTATE, a. s.
 • Slovenská pošta, a. s.
 • Rempo, s. r. o.
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • NAY, a. s.
 • Cromwell, a. s.
 • Urbia Hotels, s. r. o.
 • Tauris, a. s.
 • Motor-Presse Slovakia, s. r. o.
 • SkyToll, a. s. 

Veda, školstvo a šport

 • Slovenská národná knižnica
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta
 • Slovenský futbalový zväz
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave 

Telekomunikácie a IT

 • Erste Group IT International, spol. s r. o.
 • Slovak Telekom, a. s.
 • Orange Slovensko, a. s.
 • O2 Slovakia, s. r. o
 • EFKON AG
 • ALES, a. s.
 • Energotel, a. s.
 • First Data Slovakia, s. r. o.
 • Towercom, a. s.

Verejná správa

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Narodná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • DataCentrum
 • Generálna prokuratúra SR
 • Letové prevázkové služby SR, š. p.
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Vodohospodárska výstavba, š. p.
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Národná banka Slovenska
 • Fond národného majetku SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
 • Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
 • Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)
 • Pamiatkový úrad

Priemysel, výroba a energetika

 • VUJE, a. s.
 • STRABAG Property and Facility Services, s. r. o.
 • Slovalco, a. s.
 • Rona, a. s.
 • Mondi SCP, a. s.
 • MATADOR HOLDING, a. s.
 • Johnson Controls International, s. r. o.
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
 • U.S.Steel Košice, s. r. o.
 • SHP Harmanec, a. s.
 • SLOVNAFT, a. s.
 • Volkswagen Slovakia, a. s.

Priemysel a energetika

 • ​​Slovenské elektrárne, a. s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • TRANSPETROL, a. s.
 • Stredoslovenská energetika, a. s.
 • Bratislavská teplárenská, a. s.
 • eustream, a.s.

Zdravotníctvo a farmaceutika

 • Saneca Pharmaceuticals, a. s.
 • UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 • Slovenské liecčebné kúpele Piešťany, a. s.
 • Novartis Slovakia, s. r. o

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia