sk
 • SIEM (Security Incident and Event Management)

  Prečo je potrebný Security Incident and Event Management a ktoré biznis riziká znižuje?
  Súčasné siete a informačné systémy sú komplexnejšie a rizikovejšie ako kedykoľvek predtým. Technológie, ktoré ich monitorujú generujú početné záznamy z množstva zariadení. Ich aktívne sledovanie a vyhodnocovanie údajov sú stále zložitejšie. Súčasne, prínos takýchto výstupov je mnohokrát diskutabilný. Určite je nevyhnutné, aby organizácie, ktoré sa snažia ochrániť svoje informácie i údaje klientov nepretržite monitorovali svoju bezpečnosť a výsledky boli prínosné aj pre biznis. V našom technologickom prehľade predstavujeme systém SIEM v réžii TEMPEST-u, ktorý takéto služby ponúka.

 • Aplikačný monitoring s umelou inteligenciou - Dynatrace

  TEMPEST je jedna z mála spoločností, ktorej sa podarilo získať certifikát na technológiu Dynatrace.
  Dynatrace je podľa prieskumu spoločnosti Gartner jeden z najlepších výrobcov softvéru pre oblasť riadenia výkonnosti aplikácií - Application Performance Management (APM). Technológia je určená zákazníkom, ktorých biznis je vysoko závislý na spoľahlivej prevádzke IT aplikácií.

 • TEMPEST uverejňuje Výročnú správu za rok 2019

  Naša spoločnosť po lete zverejňuje Výročnú správu za rok 2019, ktorú si teraz môžete prečítať online vo forme PDF.
  Sumarizuje všetky dôležité míľniky TEMPEST-u za uplynulý rok - úspešné projekty, partnerstvá, ocenenia a finančné ukazovatele. Nájdete v nej aj zaujímavý rozhovor s uznávaným slovenským futurológom Ivanom Klincom o možných alternatívnych scenároch budúcnosti a ďalších zaujímavých témach.

 • Prípadová štúdia: O2SK Dynatrace

  Na základe úspešne zrealizovaného proof of concept projektu v roku 2018 sa O2SK rozhodlo zakúpiť licencie na produkt Dynatrace.
  Tím spoločnosti TEMPEST zrealizoval implementáciu riešenia na novom O2SK Portál prostredí. Projekt bol zrealizovaný priebežne v rámci roku 2019.

 • Technologický prehľad: Skenovanie zraniteľností

  Pripravili sme krátky technologický prehlaď na tému skenovanie a správa zraniteľností.
  Ide o efektívny nástroj, ktorý v rámci infraštruktúry identifikuje a skontroluje bezpečnostné chyby a chráni tak vaše podnikanie.

 • Dynatrace Customer Workshop presunutý.

  Pre našich zákazníkov pripravujeme odborný workshop na tému Application Performance / Dynatrace.
  Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a opatrenia prijaté ÚVZ SR presúvame termín Dynatrace customer wokrshopu na neurčito. O ďalších krokoch vás budeme informovať, akonáhle budú známe.

 • Získali sme ocenenie Dell EMC Channel Partner of the Year 2020

  TEMPEST si odniesol prestížne ocenenie za najväčšieho partnera Dell Technologies.
  Ocenenie sme získali v kategórii najväčší absolútny obrat v rámci celého Dell portfólia za rok 2020.