sk
 • GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

  Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018.
  Zavedenie nových povinností môže trvať mesiace, ale aj roky. S TEMPEST-om bude váš biznis pripravený, navyše znížime riziká vášho podnikania a zoptimalizujeme náklady.

 • Slovensko zavádza elektronické dátové schránky

  Ste pripravení na elektronickú komunikáciu so štátom?
  Novinka sa týka všetkých právnických osôb.
  Výnimkou sú neziskové organizácie a občianske združenia.
  Elektronická schránka umožní elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ale platí to aj opačne.

 • TEMPEST je na trhu 25 rokov

  Čo všetko sme za 25 rokov dokázali?
  TEMPEST nedávno oslávil 25 rokov svojej existencie. Od roku 1992 sme prešli dlhú cestu spojenú s viacerými zmenami a dostali sme sa medzi špičku IT spoločností na Slovensku. Na webe tempest25.sk nájdete zaujímavé čísla o TEMPEST-e, názory našich dlhoročných zamestnancov, rozhovor so zakladateľom a ďalšie informácie z prostredia spoločnosti.

 • V TEMPEST-e máme nové špičkové kompetencie pre oblasť monitoringu (Zabbix)

  Po náročných certifikačných skúškach na Keele University v Anglicku sa nám podarilo získať najvyššiu úroveň certifikátu pre produkt Zabbix 3.0 s názvom "Zabbix Certified Professional"
  Kompetencie pre túto oblasť pokrývame v rámci našej divízie, ktorá sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, centrálnej správy a prevádzky IT prostredia.

 • TEMPEST získal certifikát pre riadenie výkonnosti aplikácií

  TEMPEST získal unikátny certifikát Dynatrace pre riadenie výkonnosti aplikácií (APM).
  TEMPEST je jedna z mála spoločností, ktorej sa podarilo získať certifikát na technológiu Dynatrace. Dynatrace je podľa Gartneru jeden z najlepších výrobcov softvéru pre oblasť riadenia výkonnosti aplikácií.

 • Konferencia GDPR

  Konferencia GDPR sa bude konať 28. 9. 17 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.
  Súčasťou konferencie budú hlavné zmeny v súvislosti s GDPR a ich dopad na firmy i organizácie. Ukážeme väzby a prieniky, ktoré prináša GDPR, systémy manažérstva, bezpečnostné normy a v súčasnosti už platná alebo pripravovaná legislatíva (kyberzákon, eIDAS, štandardy pre informačné systémy verejnej správy alebo zákon o kritickej infraštruktúre).

 • TEMPEST potvrdil vysokú kvalitu podpory produktov SAP

  TEMPEST úspešne absolvoval recertifikačný audit a potvrdil prestížny certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCoE).
  Certifikát PCoE je potvrdením, že TEMPEST poskytuje súvisiace služby a podporu v súlade s technickými a procesnými štandardmi SAP. Certifikát umožňuje poskytovať podporu prvej a druhej úrovne pre SAP riešenia v priamom zmluvnom vzťahu so zákazníkom. Spoločností, ktoré sú držiteľom PCoE, je na Slovensku osem.