sk

Pri budovaní a prevádzkovaní IT infraštruktúry kladieme dôraz na jej bezpečnosť, vysokú dostupnosť a flexibilitu. Zabezpečujeme najmä inštalácie a konfigurácie heterogénnych IT infraštruktúr, spolu s end-to-end službami, ktoré zahŕňajú konzultácie, analýzy, návrhy, integráciu, podporu a prevádzku riešení. Poskytujeme takisto komplexné riešenia pre oblasť komunikačnej infraštruktúry, integrácie sieťových aplikácií a multimediálnych komunikácií. Zabezpečujeme komunikáciu v organizáciách, ako aj pripojenie interných používateľov, vzdialených pobočiek a tretích strán. 

TEMPEST je produktovo a platformovo nezávislý systémový integrátor, ktorý dodáva technológie od viacerých svetových výrobcov.

V oblasti IT infraštruktúr a sietí sa zameriavame na riešenia

 • konsolidácie na UNIX / WIN platformách vrátane dodávky hardvéru, konfigurácie a migrácie dát
 • zálohovania, archivácie a obnovy dát
 • storage a riešenia SAN sietí
 • vysokej dostupnosti (clustering, disaster recovery)
 • tenkých klientov vrátane integrácie a virtualizácie tlačových služieb a VoIP služieb
 • virtualizácie a konsolidácie serverových a desktop infraštruktúr
 • dátových centier s garantovaním parametrov na viacerých úrovniach
 • wireless (2,4 GHz, 5 GHz)
 • virtuálnych privátnych sietí (VPN)
 • multimediálnych služieb (IP telefónia, VoIP a IPTV)
 • komplexnej analýzy a auditov sieťových infraštruktúr

Služby, ktoré poskytujeme v oblasti IT infraštruktúr a sietí

 • analýzy, konzultácie a návrhy
 • dodávka a zapožičanie IT infraštruktúry / sieťovej infraštruktúry
 • implementácia IT infraštruktúry / sietí
 • servis HW a SW
 • správa a údržba IT infraštruktúry (L3) / sietí a sieťovej bezpečnosti (L2 – L3)
 • profylaktika IT infraštruktúry / sietí a sieťovej bezpečnosti
 • sťahovanie a logistika IT infraštruktúry / sieťovej infraštruktúry

Produkty a služby - IT infraštruktúra

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia