sk
Ing. Mgr. Peter Krásny, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TEMPEST Ing. Mgr. PETER KRÁSNY

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, nar. 1973

Absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave (odbor teoretická informatika a programovacie systémy) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (odbor informačné technológie). V spoločnosti TEMPEST pôsobí od roku 1999. Cez funkcie projektového manažéra a obchodného riaditeľa sa v roku 2001 prepracoval na pozíciu generálneho riaditeľa. V súčasnosti Peter Krásny zastáva aj pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti.

Ing. Roman Kriško, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti TEMPEST Ing. ROMAN KRIŠKO

obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, nar. 1971

Je absolventom Fakulty elektrotechniky Vojenskej akadémie v Brne a Fakulty elektrotechniky Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Predtým, ako v roku 1997 nastúpil do spoločnosti UNIT, spol. s r. o., pracoval na Generálnom štábe ASR v Trenčíne a na Ministerstve obrany SR v Bratislave. V spoločnosti UNIT pôsobil najprv ako manažér predaja, neskôr ako obchodný riaditeľ. Po fúzii spoločností zostal vo funkcii obchodného riaditeľa a stal sa členom predstavenstva spoločnosti TEMPEST.

Ing. Jozef Šipoš, technický riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti TEMPEST Ing. JOZEF ŠIPOŠ

technický riaditeľ a člen predstavenstva, nar. 1967

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti UNIT, spol. s r. o., kde prešiel pozíciami manažéra predaja a výkonného riaditeľa. Po fúzii v roku 2005 sa v spoločnosti TEMPEST stal riaditeľom divízie Services. Koncom roka 2010 bol vymenovaný za technického riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia