sk
Ing. Jozef ŠIPOŠ Ing. Jozef ŠIPOŠ

riaditeľ prevádzky a člen predstavenstva, nar. 1967

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti UNIT, spol. s r. o., kde prešiel pozíciami manažéra predaja a výkonného riaditeľa. Po fúzii v roku 2005 sa v spoločnosti TEMPEST stal riaditeľom divízie Services. Koncom roka 2010 bol vymenovaný za technického riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti. V roku 2021 sa stáva riaditeľom prevádzky TEMPEST.
 

Ing. Miroslav DOLEŽAL, CSc. Ing. Miroslav DOLEŽAL, CSc.

finančný riaditeľ, ZIMS a člen predstavenstva, nar. 1961

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor Technická kybernetika, zameranie Robotika. Patrí k zakladateľom spoločnosti Datalan, kam nastúpil z pozície pedagogického a vedeckého pracovníka Katedry automatizácie a regulácie FEI STU v Bratislave. Do TEMPEST-u nastúpil v roku 2006 a prešiel v ňom rôznymi pozíciami v oblasti manažérskych ISO systémov, logistiky a financií. Od roku 2013 je finančným riaditeľom spoločnosti a od roku 2021 aj členom predstavenstva.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia