sk
  • procesné rámce ITIL v2 a v3, COBIT, eTOM
  • monitoring a manažment
  • HelpDesk riešenia
  • CMDB

Riadenie služieb spočíva v komplexných riešeniach pre procesné riadenie IT a v centrálnej správe ICT prostredia. Manažment ICT infraštruktúry pokrýva zabezpečenie poskytovania biznis služieb na dohodnutej úrovni, sledovanie dostupnosti, výkonnosti a kapacity ICT infraštruktúry i biznis služieb. Pokrýva tiež modelovanie služieb a biznis procesov, riešenia pre root-cause analýzu, cross-domain korelácie, monitoring siete, riešenia telekomunikačnej infraštruktúry, operačných systémov, databáz, aplikačných serverov, middleware-u a aplikácií.

Z pohľadu architektúry ide o prostredie pozostávajúce z optimálnej infraštruktúry, rozhraní pre dotknuté systémy a aplikácie, teda nástroje na riadenie služieb. V oblasti je dôležitý aj vývoj, ktorý nástroje prispôsobí špeciálnym požiadavkám. Rovnako dôležitý je vývoj rozhraní pre systémy tretích strán, ak je to nutné. Relevantnými sa stávajú OpenSource nástroje a ich úprava v kombinácii s tradičnými a komerčnými nástrojmi.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia