sk
  • procesné rámce ITIL v2 a v3, COBIT, eTOM
  • monitoring a manažment
  • HelpDesk riešenia
  • CMDB
  • Dynatrace

Riadenie služieb a aplikácií spočíva v komplexných riešeniach na procesné riadenie IT, výkonnosť aplikácií a v centrálnej správe ICT prostredia. Manažment ICT infraštruktúry pokrýva zabezpečenie poskytovania biznis služieb na dohodnutej úrovni, sledovanie dostupnosti, výkonnosti a kapacity ICT infraštruktúry i biznis služieb. Zahŕňa tiež modelovanie služieb a biznis procesov, riešenia pre root‑cause analýzu, crossdomain korelácie, monitoring siete, riešenia telekomunikačnej infraštruktúry, operačných systémov, databáz, aplikačných serverov, middleware‑u a aplikácií. Riadenie výkonnosti aplikácií zabezpečujeme na platforme Dynatrace a prinášame nový spôsob monitorovania súčasných technologických ekosystémov. Komplexne a automatizovane pomáhame riadiť aplikácie a zlepšujeme služby či UX pomocou umelej inteligencie. Poskytujeme aj komplexné monitorovanie aplikácií.

Z pohľadu architektúry ide o prostredie pozostávajúce z optimálnej infraštruktúry a rozhraní pre dotknuté systémy a aplikácie, teda nástroje na riadenie služieb. V tejto oblasti je dôležitý aj vývoj, ktorý nástroje prispôsobí špeciálnym požiadavkám. Rovnako významný je aj vývoj rozhraní pre systémy tretích strán, ak je to nutné. Relevantnými sa stávajú OpenSource nástroje a ich úprava v kombinácii s tradičnými a komerčnými nástrojmi.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia