sk

Ako vplýva pandémia a zmena pracovného režimu na duševné zdravie človeka

Obmedzenia a nové fungovanie, v ktorom sa nachádza svet už rok, prinútili mnohých narýchlo zmeniť svoje návyky a bez akejkoľvek prípravy si vytvoriť nové. Nový systém života a práce však nie je pre všetkých jednoduchý. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zapríčinila pandémia celosvetový nárast psychických porúch, akými sú napríklad depresia, úzkosť, či nespavosť. 

Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zas zaznamenalo za rok 2020 troj až štvornásobný nárast počtu diagnóz úzkosti a depresívnych porúch oproti roku 2019. Napríklad internetová poradňa pre mladých IPčko je v súčasnosti v dennej komunikácii až s 10 - 15 ľuďmi, ktorí chcú z rôznych dôvodov ukončiť svoj život.

WHO ďalej tvrdí, že poprednou príčinou práceneschopnosti na celom svete sa stane práve depresia. O pravdivosti tohto vyhlásenia svedčí aj fakt, že spolu s uvoľňovaním opatrení sa vyskytuje čoraz viac žiadostí o hospitalizáciu na psychiatrických oddeleniach. Navyše psychologické a psychiatrické ambulancie zaznamenávajú zvýšený nápor pacientov a pribúdajú aj tí s diagnózami, ako depresie, syndróm vyhorenia, stavy úzkosti či záchvaty paniky.

Zmena pracovného režimu a jej vplyv na psychiku
 

Prácu z domu bežne ľudia vnímali ako jeden z vysoko žiadaných benefitov svojho zamestnávateľa. Avšak tým, že sa v poslednom roku stala akousi nutnosťou, boli odhalené aj jej nevýhody. V prvom rade je pri práci z domu ťažšie oddeliť pracovný život od súkromného. Zamestnanci si často rozložia pracovné povinnosti v priebehu celého dňa, a tak majú pocit, že počas home office pracujú omnoho viac, ako by pracovali z kancelárie. Mnohých stresujú aj skupinové videokonferencie, pretože im to pripadá, že sa na nich všetci pozerajú. O tom, že počas práce z domu treba aj zabaviť deti a ustriehnuť, aby sa pripravovali do školy, už azda ani netreba hovoriť.

Podrobnejší názor odborníka, neuropsychológa Roberta Krauseho, na to, ako ovplyvňuje človeka práca z domu, si môžete prečítať v jednom z našich predchádzajúcich článkov.

Čo je to depresia a ako môže viesť až k práceneschopnosti
 

Depresia je stav psychickej a fyzickej paralýzy. Ide o situáciu, kedy človek stráca akékoľvek potešenie skoro zo všetkých činností, ktoré mu kedysi prinášali radosť. Na rozdiel od zlej nálady môže depresia trvať nepretržite aj niekoľko týždňov. Poznáme tieto formy depresie:

 • ľahká – človek pri výkonne činností pociťuje mierne ťažkosti
 • stredne ťažká – človek vykonáva činnosti so značnými ťažkosťami
 • ťažká bez psychotických príznakov – človek nie je schopný pokračovať v činnosti alebo pracuje obmedzene
 • ťažká s psychotickými príznakmi – človeka trápia bludy a halucinácie či ochromená telesná motorika

Podľa štúdie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave predstavujú celkové ročné náklady na pacientov s depresiou u nás viac ako 71 miliónov eur. Celosvetovo trpí depresiou približne 322 miliónov ľudí, na Slovensku je to každý 15-ty človek. Avšak adekvátne liečený človek na depresiu je iba jeden z piatich. Táto diagnóza je u nás však často podceňovaná a verejnosť ju považuje za bežnú súčasť života. Aj preto sa až 80 % ľudí s psychickými problémami hanbí požiadať o pomoc alebo nevie, kde ju vyhľadať. Pokiaľ trpíte depresiou, môžete v dnešnej dobe získať pomoc už aj na diaľku. Na Slovensku máme kvalitné linky prvej pomoci a online poradne.

Čo je syndróm vyhorenia
 

WHO popisuje syndróm vyhorenia ako dôsledok chronického stresu na pracovisku, ktorý nebol úspešne zvládnutý. Syndróm vyhorenia sa tak vzťahuje na následky duševného alebo fyzického kolapsu a je typický pre prácu počas pandémie. Zamestnanci si doniesli svoju prácu domov do priestoru, ktorý bol predtým ich osobným útočiskom pred pracovnými povinnosťami a naliehavým šéfom. Príznaky pracovnej vyčerpanosti sú klasifikované v troch dimenziách:

 • pocity vyčerpania a podráždenosti
 • odcudzenie sa svojej práci
 • znížená pracovná produktivita a neschopnosť plniť pracovné a životné požiadavky

Na fyzickej úrovni sa syndróm vyhorenia prejavuje týmito príznakmi:

 • problémy so spánkom
 • bolesti hlavy
 • búšenie srdca
 • bolesti chrbta a svalov
 • bolesť v oblasti brucha
 • pocit malátnosti
 • častejšia chorobnosť

Na psychickej úrovni ide o pesimizmus, podráždenosť, apatiu, pocity beznádeje, úzkosti, stratu pozornosti, zabúdanie. Toto následne vedie k pocitu menejcennosti, pretože človek sa necíti tak výkonný, ako kedysi a má tendenciu sa izolovať.

Systém, ktorý pomáha človeku úspešne fungovať, musí mať vymedzené isté hranice a strategicky umiestnené odmeny. Preto syndróm vyhorenia nastáva počas dlhodobej práce z domu a postihuje najmä osoby, ktoré nemajú jasne vymedzenú hranicu medzi pracovným a domácim životom. Nepomáha tomu ani v dnešnej dobe akási automaticky očakávaná neustála dostupnosť a prepojenosť. Kedykoľvek nám príde e-mail či správa, vyvoláva to v nás akúsi nutnosť okamžitej odpovede napriek tomu, že už je dávno po pracovnej dobe.

Ako sa starať o duševné zdravie: TEMPEST POHODA - Ty a tvoja rodina
 

Kvôli prevencii a podpore starostlivosti o duševné zdravie sme v našej spoločnosti spustili program duševného zdravia s názvom TEMPEST POHODA - Ty a tvoja rodina. Ide o program, vďaka ktorému môžu naši zamestnanci a ich najbližší rodinní príbuzní konzultovať svoje psychické zdravie s kvalifikovaným psychológom. Program vznikol v spolupráci so spoločnosťou Human Dynamic Europe, ktorých telefonická linka bude pre krízové situácie bude dostupná 24/7.

Ide o dôvernú a bezplatnú konzultačnú službu s profesionálnymi psychológmi a terapeutmi, s ktorými môžu naši zamestnanci a ich najbližší rodinní príslušníci individuálne rozoberať témy, ktoré ich trápia. Môže ísť napríklad o zvládanie stresu, syndróm vyhorenia, medziľudské vzťahy, komunikáciu a konflikty, manželstvo, deti a ich výchovu, strach a úzkosť, osobnostný rozvoj a iné. Záleží nám na psychickom i fyzickom zdraví našich zamestnancov, a preto im radi pomôžeme aj v zložitejších životných situáciách. Pre každú náročnú životnú situáciu existuje riešenie.

Prečítajte si štyri skutočné príbehy klientov, ktorým pomohla konzultácia s odborníkom z poradne Human Dynamic Europe:

Manželské ťažkosti (pdf, 619 KiB)

Zvládanie úzkosti (pdf, 693 KiB)

Osobnostný rast (pdf, 566 KiB)

Tínedžerka - vzťah s dcérou (pdf, 685 KiB)

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia