sk

Koho sa audit týka?

Audit kybernetickej bezpečnosti je povinný absolvovať každý prevádzkovateľ základnej služby do 2 rokov odo dňa zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb, resp. v zákonom definovaných prípadoch do 9.11.2021 a predložiť o tom výslednú správu Národnému bezpečnostnému úradu SR. Takýto audit je povinný absolvovať prevádzkovateľ základnej služby minimálne každé 2 roky.

V súvislosti s plnením požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti zabezpečujeme:

  • vypracovanie rozdielovej analýzy voči požiadavkám zákona a požiadavkám vyhlášky č.362/2018 Z.z. za účelom zhodnotenia miery súladu organizácie s požiadavkami legislatívy a miery pripravenosti na audit
  • implementáciu, tvorbu dokumentácie a implementáciu ostatných organizačných i technických opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami legislatívy

TEMPEST má dlhodobé skúsenosti s rôznymi aspektami kybernetickej bezpečnosti z rôznorodých projektov v takmer všetkých odvetviach. Skúsenosti, kombinácia unikátnych kompetencií a certifikovaný audítor je pre našich zákazníkov konkurenčná výhoda.

V prípade záujmu o realizáciu auditu alebo v prípade Vášho záujmu o bližšie informácie k tejto téme vyplňte prosím nasledovný formulár:

Zistiť VIAC

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia