sk
 • GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

  Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018.
  Zavedenie nových povinností môže trvať mesiace, ale aj roky. S TEMPEST-om bude váš biznis pripravený, navyše znížime riziká vášho podnikania a zoptimalizujeme náklady.

 • Trhový prieskum medzi slovenskými IT odborníkmi

  Pozrite si výsledky prieskumu zameraného na zmapovanie slovenského IT trhu
  Prieskum spoločnosti TEMPEST sme realizovali na prelome marca a apríla roka 2017. Z 600 oslovených poskytlo svoj názor 200 klientov. Prieskum sme realizovali on-line v kombinácii s telefonickými rozhovormi.

 • Slovensko zavádza elektronické dátové schránky

  Ste pripravení na elektronickú komunikáciu so štátom?
  Novinka sa týka všetkých právnických osôb.
  Výnimkou sú neziskové organizácie a občianske združenia.
  Elektronická schránka umožní elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ale platí to aj opačne.

 • V TEMPEST-e máme nové špičkové kompetencie pre oblasť monitoringu (Zabbix)

  Po náročných certifikačných skúškach na Keele University v Anglicku sa nám podarilo získať najvyššiu úroveň certifikátu pre produkt Zabbix 3.0 s názvom "Zabbix Certified Professional"
  Kompetencie pre túto oblasť pokrývame v rámci našej divízie, ktorá sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, centrálnej správy a prevádzky IT prostredia.

 • TEMPEST získal certifikát pre riadenie výkonnosti aplikácií

  TEMPEST získal unikátny certifikát Dynatrace pre riadenie výkonnosti aplikácií (APM).
  TEMPEST je jedna z mála spoločností, ktorej sa podarilo získať certifikát na technológiu Dynatrace. Dynatrace je podľa Gartneru jeden z najlepších výrobcov softvéru pre oblasť riadenia výkonnosti aplikácií.

 • TEMPEST, Jan Kraus a hostia 2017

  Pravidelná talk show TEMPEST, Jan Kraus a hostia sa tentokrát presunula do priestorov Starej tržnice v Bratislave.
  V kresle Jana Krausa si tento rok naši zákazníci a obchodní partneri mohli pozrieť Mareka Ťapáka, Evu Holubovú a Helenu Vondráčkovú.
  Na deviaty ročník talk show sa prišlo zabaviť viac ako 450 hostí.

 • TEMPEST potvrdil vysokú kvalitu podpory produktov SAP

  TEMPEST úspešne absolvoval recertifikačný audit a potvrdil prestížny certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCoE).
  Certifikát PCoE je potvrdením, že TEMPEST poskytuje súvisiace služby a podporu v súlade s technickými a procesnými štandardmi SAP. Certifikát umožňuje poskytovať podporu prvej a druhej úrovne pre SAP riešenia v priamom zmluvnom vzťahu so zákazníkom. Spoločností, ktoré sú držiteľom PCoE, je na Slovensku osem.