sk

Spoločnosť TEMPEST má vybudovaný a certifikovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality), EN ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva), ISO/IEC 27001 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), ISO 45001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO/IEC 20000-1 (systém manažérstva kvality IT služieb), SCCP (systém manažérstva BOZP podľa štandardu SCC) a ISO 25001 (systém manažérstva pre softvérové inžinierstvo v oblasti komplexné riešenia). IMS certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť Elbacert. Taktiež spoločnosť TEMPEST získala certifikáty manažérskeho systému proti korupcii ISO 370001 a systém manažérstva súladu ISO 37301 od certifikačnej spoločnosti Certicom.

Spoločnosť TEMPEST je jedna z prvých IT spoločností na slovenskom trhu, ktorá implementovala systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Certifikácia podľa ISO/IEC 27001 je potvrdením, že spoločnosť TEMPEST systematicky pristupuje k ochrane svojich informácií a systémov, ako aj k ochrane informácií a systémov zákazníkov a partnerov, čím minimalizuje nebezpečenstvo vzniku vážnych finančných a nefinančných škôd zapríčinených prípadným narušením informačnej bezpečnosti. Certifikovaný systém manažérstva IT služieb garantuje interným a externým zákazníkom, že spoločnosťou TEMPEST poskytované IT služby sú na vysokej kvalitatívnej úrovni a sú neustále zlepšované.

TEMPEST tiež disponuje systémom manažérstva služieb (SMS), ktorý je  implementovaný podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 20000-1. SMS a implementácia normy ISO/IEC 20000-1 sú tak potvrdením, že spoločnosť je schopná dodať zákazníkom dohodnutú funkcionalitu, spoľahlivosť a vysokú kvalitu v poskytovaných službách.

            

                         

 
 
 
 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia