sk

Spoločnosť TEMPEST má vybudovaný a certifikovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality), EN ISO 10006 (systém manažérstva kvality v projektoch), EN ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva), ISO/IEC 27001 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), ISO 45001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO 37001 (systém manažérstva proti úplatkárstvu), ISO/IEC 20000-1 (systém manažérstva kvality IT služieb), SCCP (systém manažérstva BOZP podľa štandardu SCC) a ISO 25001 (systém manažérstva pre softvérové inžinierstvo v oblasti komplexné riešenia). IMS certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. TEMPEST, ako prvá IT firma na Slovensku disponujúca najvyšším stupňom certifikácie SCCP, garantuje, že spĺňa oveľa vyššie štandardy bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia zamestnancov aj životného prostredia, ako vyžaduje súčasná platná legislatíva. SCCP deklaruje nadštandardnú úroveň bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia v spoločnosti TEMPEST.

Spoločnosť TEMPEST je jedna z prvých IT spoločností na slovenskom trhu, ktorá implementovala systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Certifikácia podľa ISO/IEC 27001 je potvrdením, že spoločnosť TEMPEST systematicky pristupuje k ochrane svojich informácií a systémov, ako aj k ochrane informácií a systémov zákazníkov a partnerov, čím minimalizuje nebezpečenstvo vzniku vážnych finančných a nefinančných škôd zapríčinených prípadným narušením informačnej bezpečnosti. Certifikovaný systém manažérstva IT služieb garantuje interným a externým zákazníkom, že spoločnosťou TEMPEST poskytované IT služby sú na vysokej kvalitatívnej úrovni a sú neustále zlepšované.

TEMPEST tiež disponuje systémom manažérstva služieb (SMS), ktorý je  implementovaný podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 20000-1. SMS a implementácia normy ISO/IEC 20000-1 sú tak potvrdením, že spoločnosť je schopná dodať zákazníkom dohodnutú funkcionalitu, spoľahlivosť a vysokú kvalitu v poskytovaných službách.

Systém manažérstva kvality ISO 9001    Systém enviromentálneho manažérstva    Systém manažérstva informačnej bezpečnosti     Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci    Systém manažérstva pre riadenie IT služieb       

 
 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia