sk

Finančný sektor

  • AEGON DSS, a.s.
  • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
  • Československá obchodná banka, a.s.
  • Cetelem Slovensko, a.s.
  • Consumer Finance Holding, a.s.
  • ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
  • Sberbank Slovensko, a.s.
  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Tatra banka, a.s.
  • UNION poistovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Volkswagen finančné služby Slovensko, s.r.o.
  • Všeobecná úverova banka, a.s.

Obchod, služby a média

  • Cromwell, a.s.
  • J & T REAL ESTATE, a.s.
  • KOSIT a.s.
  • Motor-Presse Slovakia, s.r.o.
  • NAY, a. s.
  • Rempo, s.r.o.
  • Rozhlas a televízia Slovenska
  • SkyToll, a.s.
  • Slovenská pošta, a.s.
  • Tauris, a.s.

Priemysel, výroba a energetika

  • Adient Slovakia s.r.o.
  • Bratislavská teplárenská, a.s.
  • eustream, a.s.
  • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  • Johnson Controls International, s.r.o.
  • Mondi SCP, a.s.
  • Rona, a.s
  • SHP Harmanec, a.s.
  • Slovalco, a.s.
  • Slovenské elektrárne, a.s.
  • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.
  • STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
  • Stredoslovenská distribučná, a.s.
  • Stredoslovenská energetika, a.s.
  • TRANSPETROL, a.s.
  • U. S. Steel Košice, s.r.o.
  • Volkswagen Slovakia, a.s.
  • VUJE, a.s.

Telekomunikácie a IT

  • ALES, a.s.
  • EFKON AG
  • Energotel, a.s.
  • Erste Group IT International, spol. s r.o.
  • First Data Slovakia, s.r.o.
  • O2 Slovakia, s.r.o.
  • Orange Slovensko, a.s.
  • Slovak Telekom, a.s.
  • Towercom, a.s.

Verejná správa

  • Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
  • DataCentrum
  • Generálna prokuratúra SR
  • Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
  • Letové prevázkové služby SR, š.p.
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Ministerstvo financií SR
  • Ministerstvo kultúry SR
  • Ministerstvo obrany SR
  • Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Ministerstvo vnútra SR
  • Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Národná banka Slovenska
  • Narodná diaľničná spoločnosť, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Pamiatkový úrad
  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
  • Úrad priemyselného vlastníctva SR
  • Vodohospodárska výstavba, š.p.
  • Železnice Slovenskej republiky
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Veda, školstvo a šport

  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Materiálovotechnologická fakulta
  • Slovenská národná knižnica
  • Slovenská technická univerzita
  • Slovenský futbalový zväz
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Trnavská univerzita v Trnave
  • Univerzitná knižnica v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline

Zdravotníctvo a farmaceutika

  • Saneca Pharmaceuticals, a.s.
  • UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia