sk

Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako neoddeliteľnú súčasť nášho pôsobenia.

Vnímame ju ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia. K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venujeme, patria kultúra, školstvo a šport.

Za posledné obdobie spoločnosť TEMPEST podporila viaceré zaujímavé projekty:

 • Výstava Cesty Vincenta Šikulu - unikátny projekt pripravený pri príležitosti umelcových nedožitých osemdesiatych narodenín
 • Hlavné reklamné partnerstvo so Štúdiom L+S
 • Pravidelná podpora podujatia pre zdravotne postihnutých Ruky spoja ruky (video)
 • Vianočný koncert v Bratislave v opere SND
 • Bratislavské módne dni
 • Koncerty skupín a interpretov ako Deep Purple, Elán alebo Zucchero
 • Vydanie knihy Maľovaná abeceda a Proti noci od Jána Smreka
 • Vydanie knihy Rozprávočky kvapky Danky od Anny Varadinovej

Filip PrajSlovenský športový strelec Filip Praj
TEMPEST je generálnym partnerom Filipa Praja, slovenského športového strelca, ktorý súťaží v disciplínach trap a double trap (dvojitý trap), je držiteľom 24 slovenských a jedného európskeho rekordu v športovej streľbe. Je tiež juniorským majstrom sveta, trojnásobným majstrom Európy, vicemajstrom Európy. Viac informácií o Filipovi Prajovi nájdete na jeho Facebook profile alebo na www.filippraj.sk.


Aj ty v ITNiekoľko rokov podporujeme Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave formou finančných odmien a cien udelených na študentských konferenciách alebo súťažiach. TEMPEST zároveň v spolupráci s FIIT STU podporuje projekt Aj ty v IT, ktorý povzbudzuje dievčatá k štúdiu technických vied.


Prostredníctvom finančného príspevku alebo výtažku z aukcie výtvarných prác detí na našom každoročnom podujatí sme podporili niekoľko škôl a inštitúcií, medzi ktoré patria:

 • Detský domov v Trnave
  Primárnou úlohou DeD v Trnave je deťom poskytnúť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov, v ktorom sa budú cítiť príjemne a v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť.
 • Občianske združenie DIS+
  Poradenstvo a konzultácie v prospech detí s dysfunkčnými poruchami mozgu na základe ľahkej mozgovej dysfunkcie (ĽMD).
 • Detský domov Nezábudka v Dunajskej Strede

Pomáhame vysušiť slzy

Projekt Pomáhame vysušiť slzy prebiehal v letných mesiacoch roka 2010. S ideou zapojiť zamestnancov a spojiť sily s ďalšími lídrami v IT biznise prišiel TEMPEST. Viac ako 500 zamestnancov v IT odvetví prispelo do dobrovoľnej zamestnaneckej zbierky. Zamestnanci i firmy mohli prispieť na humanitárnu pomoc a rekonštrukciu obydlí ľudom, ktorí v dôsledku povodní prišli o pokoj svojich domovov. K vyzbieraným peniazom pridali spoločnosti – zamestnávatelia rovnakú sumu, akú vyzbierali zamestnanci v danej firme. Celkový výťažok, ktorý bol spoločne odovzdaný do zbierky SOS Povodne občianskeho združenia Človek v ohrození, dosiahol sumu 16.445 eur, čo je v starej mene takmer pol milióna korún.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia