sk

Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako neoddeliteľnú súčasť nášho pôsobenia.

Vnímame ju ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia. K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venujeme, patria kultúra, školstvo a šport.

Za posledné obdobie spoločnosť TEMPEST podporila viaceré zaujímavé projekty:

 • Finančný príspevok pre OZ Vagus, ktoré sa venuje sociálnej práci s ľuďmi bez domova
 • Finačná podpora OZ Samaria, ktoré pomáha ľuďom z Ukrajiny utekajúcim pred vojnou
 • TEMPEST získal za ekologický zber a reckyláciu elektroodpadu a batérií v roku 2021 Zelený certifikát
 • Výstava Cesty Vincenta Šikulu - unikátny projekt pripravený pri príležitosti umelcových nedožitých osemdesiatych narodenín
 • Hlavné reklamné partnerstvo so Štúdiom L+S
 • Hlavné reklamné partnerstvo so Štúdiom L+S
 • Pravidelná podpora podujatia pre zdravotne postihnutých Ruky spoja ruky (video)
 • Vianočný koncert v Bratislave v opere SND
 • Bratislavské módne dni
 • Koncerty skupín a interpretov ako Deep Purple, Elán alebo Zucchero
 • Vydanie knihy Maľovaná abeceda a Proti noci od Jána Smreka
 • Vydanie knihy Rozprávočky kvapky Danky od Anny Varadinovej
 • Vydanie knihy Z tretieho sveta medzi elitu

 

    TEMPEST získal za ekologický zber a recykláciu elektroodpadu Zelený certifikát.


Filip PrajSlovenský športový strelec Filip Praj
TEMPEST je generálnym partnerom Filipa Praja, slovenského športového strelca, ktorý súťaží v disciplínach trap a double trap (dvojitý trap), je držiteľom 24 slovenských a jedného európskeho rekordu v športovej streľbe. Je tiež juniorským majstrom sveta, trojnásobným majstrom Európy, vicemajstrom Európy. Viac informácií o Filipovi Prajovi nájdete na jeho Facebook profile alebo na www.filippraj.sk.


Gabriel ŠvajdaProfesionálny bežec Gabriel Švajda
TEMPEST sponzoruje aj bývalého majstra Slovenska za rok 2015 v maratóne Gabriela Švajdu. Zároveň Gabo trénuje našich zamestnancov, aby boli v čo najlepšej fyzickej i psychickej kondícii. Viac informácií nájdete na jeho Facebook profile alebo Instagrame.


Aj ty v ITNiekoľko rokov podporujeme Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave formou finančných odmien a cien udelených na študentských konferenciách alebo súťažiach. TEMPEST zároveň v spolupráci s FIIT STU podporuje projekt Aj ty v IT, ktorý povzbudzuje dievčatá k štúdiu technických vied.


Prostredníctvom finančného príspevku alebo výtažku z aukcie výtvarných prác detí na našom každoročnom podujatí sme podporili niekoľko škôl a inštitúcií, medzi ktoré patria:

 • Detský domov Levice
  DeD Levice bol zriadený ako centrum detí s celoročnou nepretržitou prevádzkou. Vykonáva svoju činnosť pobytovou formou a starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, sociálneho poradenstva, činností, psychologickej, špeciálnopedagogickej, výchovnej, kultúrnej a rekreačnej starostlivosti.
 • Detský domov v Kolárove
  Poslaním zariadenia je vytvoriť podmienky pre deti, ktoré najviac pripomínajú rodinné prostredie.
 • Detský domov v Trnave
  Primárnou úlohou DeD v Trnave je deťom poskytnúť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov, v ktorom sa budú cítiť príjemne a v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť.
 • Občianske združenie DIS+
  Poradenstvo a konzultácie v prospech detí s dysfunkčnými poruchami mozgu na základe ľahkej mozgovej dysfunkcie (ĽMD).
 • Detský domov Nezábudka v Dunajskej Strede

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia