sk

Národnej banke sme pomohli skrátiť čas pri vyhľadávaní záznamov a súvislostí, zvýšili sme efektivitu, kontrolu i transparentnosť procesov a to všetko pri znížených nákladoch.

Digitálny archív inventárnych záznamov s bádateľským portálom zabezpečuje evidenciu a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Archív špeciálnych fondov je určený na všeobecnú evidenciu fotografií, audiosúborov a videosúborov aj iných informácií. Systém TEMPEST eOffice pokrýva celý životný cyklus dokumentov a prepojenie s ÚPVS (slovensko.sk).

Národná banka Slovenska

Vybrané zaujímavé čísla:

Riešenie:

Ucelené riešenie je integrované a prepojené v niekoľkých navzájom súvisiacich oblastiach - riadenie elektronických dokumentov a automatizovaná správa registratúry, bádateľský portál, špeciálne fondy a elektronické pracovné toky. Riešenie spĺňa podmienky kvalifikovanej elektronickej podateľne a zaručeného elektronického podpisu. Riešenie pokrýva celý životný cyklus registratúrnych záznamov, spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov a správu špeciálnych fondov.

Národná banka Slovenska

Stiahnuť prípadovú štúdiu:

NBS - Riadenie dokumentov v NBS (pdf, 88 KiB)

Hodnotenie projektu

Ing. Milan Vlček, vedúci oddelenia registratúry a archívu, Národná banka Slovenska:

„TEMPEST do projektu zapojil tím odborníkov, ktorí sa zamerali hlavne na celkovú užitočnosť riešenia pre Národnú banku Slovenska a nie len na naplnenie požiadaviek. Výsledkom je riešenie s vysokou pridanou hodnotou pre NBS, ktoré spĺňa požadované štandardy pre informačné systémy na správu registratúry a má intuitívne používateľské rozhranie i moderný dizajn. A to aj napriek tomu, že aukciou sa verejná súťaž uzatvorila s cenou na úrovni 1/3 predpokladanej hodnoty zákazky. Projekt vnímam veľmi pozitívne a s ľuďmi z TEMPEST-u máme dnes veľmi dobré vzťahy.“

 

Povinná aktivácia elektronických schránok na portáli slovensko.sk pre právnické osoby - riešenie eOffice

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia