sk

Ak organizácia nezabezpečí správu všetkých typov informácií (externých aj interných), ich vyhľadávanie pohltí 30 – 40 % pracovného času zamestnancov. (Gartner)

Vlastniť správnu informáciu a vedieť v reálnom čase, kde sa táto informácia nachádza, sú základnými predpokladmi pre správne rozhodnutia. Všetky dôležité i bežné každodenné rozhodnutia vychádzajú zo znalosti stavu konkrétnych vecí. Riešenie eOffice pokrýva celú problematiku a požiadavky na efektívne ukladanie i spracovanie neštruktúrovaných informácií uložených v rôznych formách. Môže ísť o dokumenty, e-maily, formuláre úPVS a mnohé iné formáty.

Stiahnuť PDF

Výhody eOffice

 • sprehľadnenie a zefektívnenie interných procesov
 • transparentná distribúcia a obeh dokumentov
 • centralizácia informácií o dokumentoch uložených v rôznych systémoch
 • zefektívnenie a zrýchlenie vybavovanej agendy naprieč celou spoločnosťou
 • kontrola stavu a termínov spracovania agendy v súlade s legislatívou a predpismi spoločnosti
 • zníženie nákladov spojených s prechodom na elektronické spracovanie agendy
 • plne elektronická komunikácia prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy
 • výrazné obmedzenie možnej straty dokumentov a úniku informácií
 • modulárne riešenie s možnosťou integrácie na rôzne DMS a workflow systémy

Čo je eOffice

eOffice je softvérový produkt zameraný na oblasť správy registratúr s voliteľnými modulmi vyvinutý v TEMPEST-e. Riešenie zahŕňa súbor stratégií, metód a nástrojov používaných na zachytenie, spravovanie, ukladanie, uchovávanie a poskytovanie obsahu a dokumentov týkajúcich sa procesov v spoločnosti. Umožňuje vykonávať správu neštruktúrovaných informácií bez ohľadu na to, kde sa informácie nachádzajú. Riešenie poskytuje nástroje na spracovanie a ukladanie informácií počas celého životného cyklu – od prijatia alebo vytvorenia cez použitie a vybavovanie až po ich vyradenie (či už archiváciou, alebo zničením). Súčasťou eOffice sú voliteľné služby:
 
 • stratégia riadenia podnikových informácií, konzultácie a migrácia
 • návrh a implementácia procesov a technologického riešenia
 • prevod papierových dokumentov do elektronickej formy
 • prevádzka a podpora technologického riešenia
 • bezpečnosť procesov a technologického riešenia
 • normy, štandardy a súvisiaca legislatíva

Náhľad do prostredia eOffice
Úvodná stránka po prihlásení používateľa do webového rozhrania produktu eOffice

<strong>Schéma riešenia</strong><br/> produkt eOffice

Základná charakteristika eOffice

Správa registratúrnych záznamov „eOffice ERM (Electronic Record Management)“ je základným modulom eOffice, ktorý umožňuje ukladať a ďalej spracovávať elektronické i papierové dokumenty, ktoré boli organizácii doručené alebo boli vytvorené v rámci činnosti organizácie. Pre každý dokument je v systéme zaevidovaný registratúrny záznam spolu so základnými atribútmi, ktoré popisujú dokument, ako aj špecifické atribúty rozširujúce a upresňujúce informácie obsiahnuté v dokumente, ako zodpovednosť, schvaľovanie a podobne. Celý rad atribútov je možné využiť najmä na vyhľadávanie a ďalšie spracovanie registratúrnych záznamov.

Náhľad na prichádzajúci záznam z ÚPVS
Náhľad na prichádzajúci záznam z ÚPVS

Prečo TEMPEST a riadenie podnikových informácií?

Prínosy nasadenia riešenia eOffice sa premietnu nielen do skvalitnenia práce s dokumentmi, optimalizácie procesov a zvýšenia informačnej bezpečnosti, ale aj do zníženia nákladov spoločnosti. A to najmä vo forme úspory pracovného času potrebného na hľadanie informácií, úspory nákladov vynakladaných na distribúciu dokumentov a vytváranie kópií v procesoch vybavovania. Nasadenie eOffice, ako aj ostatné aktivity s tým súvisiace, budú realizované v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na danú organizáciu. Pre spoločnosť TEMPEST nekončí riadenie podnikových informácií dodaním samotného riešenia eOffice, ale je schopná poskytnúť svojim zákazníkom komplexné služby súvisiace s touto problematikou. 


V prípade, že sa o eOffice chcete dozvedieť viac, kliknite na nasledovný link a my vám obratom pošleme PDF dokument s doplňujúcimi informáciami:

Chcem vedieť viac             Licenčná zmluva na stiahnutie

 

Prečítajte si viac o doplnkových moduloch eOffice.

Doplnkové a voliteľné moduly eOffice

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia