sk

Koncom minulého roka sa spolu s obchodnými partnermi a zamestnancami spoločnosti TEMPEST prostredníctvom ankety vybrala jedna z charitatívnych organizácií, ktorej TEMPEST takýmto spôsobom finančne pomohol.

"Uvedomujem si, že tak ako zamestnanci sú najcennejším aktívom firmy, aj ľudia bez domova majú rovnaký potenciál byť prínosom pre spoločnosť ako takú a aj napriek nepriaznivým životným okolnostiam si zaslúžia druhú šancu", povedal Andrej Bališ, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva.

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou pôsobenia spoločnosti TEMPEST a vnímame ju aj ako záväzok pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Veríme, že podporou integračného programu OZ Vagus - Medzimiesto ľuďom bez domova pomôžeme na ceste naspäť do spoločnosti.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia