sk
Ing. Roman Kriško, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti TEMPEST Ing. ROMAN KRIŠKO

generálny riaditeľ a člen predstavenstva, nar. 1971

Je absolventom Fakulty elektrotechniky Vojenskej akadémie v Brne a Fakulty elektrotechniky Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Predtým, ako v roku 1997 nastúpil do spoločnosti UNIT, spol. s r. o., pracoval na Generálnom štábe ASR v Trenčíne a na Ministerstve obrany SR v Bratislave. V spoločnosti UNIT pôsobil najprv ako manažér predaja, neskôr ako obchodný riaditeľ. Po fúzii spoločností pôsobil vo funkcii obchodného riaditeľa a stal sa členom predstavenstva spoločnosti TEMPEST. V roku 2020 sa stáva generálnym riaditeľom spoločnosti.

Ing. Jozef Šipoš, technický riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti TEMPEST Ing. JOZEF ŠIPOŠ

technický riaditeľ a člen predstavenstva, nar. 1967

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti UNIT, spol. s r. o., kde prešiel pozíciami manažéra predaja a výkonného riaditeľa. Po fúzii v roku 2005 sa v spoločnosti TEMPEST stal riaditeľom divízie Services. Koncom roka 2010 bol vymenovaný za technického riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti.

 

Ing. Andrej Bališ, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti TEMPEST Ing. ANDREJ BALIŠ

obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, nar. 1986

Andrej je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia zastával pozíciu IT projektového manažéra vo viacerých IT spoločnostiach. Od roku 2015 pôsobí v TEMPEST-e, kde začínal ako projektový manažér a neskôr sa stal riaditeľom divízie projektového manažmentu. Koncom roka 2020 bol vymenovaný za obchodného riaditeľa spoločnosti a vo februári 2021 aj za člena predstavenstva.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia