sk
Ing. Jozef ŠIPOŠ Ing. Jozef ŠIPOŠ

riaditeľ prevádzky a člen predstavenstva, nar. 1967

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti UNIT, spol. s r. o., kde prešiel pozíciami manažéra predaja a výkonného riaditeľa. Po fúzii v roku 2005 sa v spoločnosti TEMPEST stal riaditeľom divízie Services. Koncom roka 2010 bol vymenovaný za technického riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti. V roku 2021 sa stáva riaditeľom prevádzky TEMPEST.
 

Ing. Andrej BALIŠ Ing. Andrej BALIŠ

obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, nar. 1986

Andrej je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia zastával pozíciu IT projektového manažéra vo viacerých IT spoločnostiach. Od roku 2015 pôsobí v TEMPEST-e, kde začínal ako projektový manažér a neskôr sa stal riaditeľom divízie projektového manažmentu. Koncom roka 2020 bol vymenovaný za obchodného riaditeľa spoločnosti a vo februári 2021 aj za člena predstavenstva.

Ing. Branislav BARANOVSKÝ Ing. Branislav BARANOVSKÝ

technický riaditeľ a člen predstavnstva, nar. 1978

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Už popri štúdiu pracoval v TEMPEST-e na pozíciách pokrývajúcich najmä oblasti IT infraštruktúr a kybernetickej bezpečnosti. Počas dvadsiatich rokov v TEMPEST-e pôsobil na viacerých vedúcich postoch a v roku 2019 sa stal riaditeľom divízie Services. Od marca 2021 bol menovaný do funkcie technického riaditeľa a od mája je aj členom predstavenstva spoločnosti TEMPEST. Braňo je ženatý, má dve deti.

Ing. Miroslav DOLEŽAL, CSc. Ing. Miroslav DOLEŽAL, CSc.

finančný riaditeľ, ZIMS a člen predstavenstva, nar. 1961

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor Technická kybernetika, zameranie Robotika. Patrí k zakladateľom spoločnosti Datalan, kam nastúpil z pozície pedagogického a vedeckého pracovníka Katedry automatizácie a regulácie FEI STU v Bratislave. Do TEMPEST-u nastúpil v roku 2006 a prešiel v ňom rôznymi pozíciami v oblasti manažérskych ISO systémov, logistiky a financií. Od roku 2013 je finančným riaditeľom spoločnosti a od roku 2021 aj členom predstavenstva.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia