sk

Výrobné podniky ešte nemajú v súčasnosti úplnú predstavu, ako môže Industry 4.0 v praxi vyzerať a aký má potenciál.

ERP a jeho úloha v rámci Industry 4.0

  • ERP je v riadení logistiky a výroby nenahraditeľné, je orientované viac transakčne a finančne,
  • MES je určený na riadenie, agregovanie a vizualizáciu dát z výroby v reálnom čase.

Štruktúra tém stretnutia mala v prvom rade predstaviť koncept Industry 4.0 ako aktuálny trend, ktorý v praxi nie je využitý naplno, ale v nasledujúcich rokoch ho čaká významný rast. Doc. Michal Kebísek (MTF STU v Trnave) sa v úvode venoval Industry 4.0 koncepčne. Vladimír Šurka a Matej Medvecký (TEMPEST) sa zamerali na prínosy, funkcionalitu a možnosti integrácie Industry 4.0 do podnikových procesov. Porovnali rozhrania MES a ERP systémov, pomenovali očakávania od jednotlivých systémov a ich úlohy vo výrobe. Odborníci sa zhodli, že ERP nemožno flexibilne a jednoducho rozširovať smerom k množstvu heterogénnych zariadení vo výrobe. ERP nie je orientované na „real-time“ dáta z výroby, ale rozhodne má svoje miesto a je orientované finančne a transakčne.

Štandardný model distribuovaného riadenia

Obr.: Štandardný model distribuovaného riadenia

Úloha MES systémov a dátovej analytiky vo výrobe

  • MES prináša okamžitý prehľad o výrobnej zákazke a je integrovaný s ERP,
  • Analytika napríklad predpovedá výpadky výrobnej linky, zabezpečuje genealógiu alebo dohľadateľnosť presnej informácie o výrobku.

Systémom MES, SCADA/HMI Wonderware od Schneider Electric (určeným najmä na riadenie, agregovanie a vizualizáciu dát z výroby), bola venovaná prednáška a praktická ukážka. Účastníci stretnutia mali možnosť vidieť okamžitý stav výrobnej objednávky a všetky reálne prínosy riadenia dávkovej procesnej výroby od naplnenia až po naskladnenie. Súčasne sme ukázali, ako môže fungovať integrácia ERP a MES systému. Medzi výhody Wonderware patria jeho dostupnosť, integrácia, podpora virtualizácie, škálovateľnosť, bezpečnosť, rozhranie pre všetky systémy či dáta uložené na jednom mieste. Prof. Tanuška (MTF STU) sa vo svojej prezentácii orientoval na tému optimalizácie vybraných výrobných parametrov s využitím metód a techník „data mining-u“, kde v praktických príkladoch predstavil tri zaujímavé štúdie a riešenia zamerané na predikciu výpadkov v montážnych linkách.

Obrázok - Wonderware Systém (kliknitie pre zväčšenie / na stiahnutie)

Moderný prístup k výučbovým technológiám s rozšírenou realitou FESTO

SmartFactory a moderné výučbové systémy na kvalifikáciu v Industry 4.0 boli súčasťou série prednášok Milana Daňa (FESTO), v ktorých sa venoval najmä možnostiam využitia získaných skúseností z výroby použitých na stavbu systémov pre moderné vzdelávanie. Súčasťou prednášky bola aj oblasť digitalizácie v pneumatických riešeniach pre Industry 4.0 reprezentovaná Festo Motion Terminálom. Naživo boli demonštrované príklady využitia Industry 4.0 na prítomných zariadeniach s využitím rozšírenej reality.

Záver a zhodnotenie odborného stretnutia

Podľa slov hlavného organizátora Vladimíra Šurku zo spoločnosti TEMPEST boli pridanou hodnotou podujatia ukážky: „Nimi sme chceli obohatiť toto odborné stretnutie o živé prostredie. Prítomných zaujala najmä sofistikovaná výrobná linka, ktorá je postavená na technológiách Festo a systéme Wonderware. Mohli sme si tak ukázať jeden z najlepších systémov zameraných na automatizáciu procesov naživo. Okrem toho sme mali možnosť vidieť v praxi ucelený koncept Industry 4.0“. Na stretnutie zavítalo viac ako 30 zástupcov z rôznych spoločností, pedagógov a odborníkov. Podujatie bolo svojím charakterom určené najmä technickým a výrobným riaditeľom, ktorí majú v kompetencii aktivity plánovania výroby, manažmentu výroby, zber a vyhodnocovanie výrobných dát či manažment systémov a priemyselno-obchodných procesov.

Obrázok - Koncept Industry 4.0 (kliknitie pre zväčšenie / na stiahnutie)

O spoločnosti TEMPEST

TEMPEST je popredný poskytovateľ IT produktov a služieb s vyše dvadsaťpäťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. Konceptu Industry 4.0 sa v TEMPEST-e venujeme intenzívne. Pre poskytovateľov IT služieb je posun k stále viac digitalizovanej výrobe prirodzený. Súčasne máme v spoločnosti TEMPEST kompetencie a skúsenosti z projektov, napríklad v spoločnosti Volkswagen.

O spoločnosti Festo

Festo je vedúci celosvetový dodávateľ automatizačných technológií a líder v priemyselnom vzdelávaní. Je jedným z hlavných promotérov a „trendsetter-ov“ v oblasti Priemysel 4.0. Tento moderný smer je jednou z hlavných oblastí rozvoja spoločnosti. Cieľom je maximalizovať produktivitu a konkurencieschopnosť pre svojich zákazníkov. Festo znamená  inováciu a technológie vo viac ako 176 krajinách po celom svete. 

O spoločnosti Wonderware

Wonderware je trhový líder v oblasti riešení SCADA/HMI, riadenia prevádzky a priemyselnej automatizácie. Zameriava sa na tvorbu najinovatívnejšieho a najspoľahlivejšieho priemyselného softvéru. Riešenia Wonderware sa využívajú v rôznych odvetviach, vrátane automobilového, energetického či chemického priemyslu. Wonderware je od roku 2014 súčasťou skupiny Schneider Electric.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaujímate sa o Industry 4.0? Prečítajte si články, v ktorých sa môžete dozvedieť viac o Industry 4.0 ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine.

V čom môže pomôcť TEMPEST?

Máme jeden z najväčších tímov odborníkov na Wonderware a ako prví na Slovensku a jedni z mála disponujeme statusom Wonderware Certified System Integrator Partner. Do sveta automatizácie sme vošli so skúsenosťami systémového integrátora a sme doma aj v súvisiacich oblastiach, ako informačná bezpečnosť, riadenie služieb, IoT, softvérový vývoj a SCADA- MES systémy všeobecne.

Spoločnosť TEMPEST získala v oblasti automatizácie procesov na Slovensku unikátnu certifikáciu pre technologické produkty Wonderware InTouchSystem Platform od spoločnosti Schneider Electric.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia