sk

Pomáha plniť požiadavky kyberzákona a chrániť informácie, systémy a infraštruktúru pred kybernetickými hrozbami.

Do 1. apríla 2020 mal každý prevádzkovateľ základných a poskytovateľ digitálnych služieb povinnosť zabezpečiť súlad svojej organizácie s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti. Medzi ne patrí okrem iných aj implementácia nástrojov na monitorovanie a analyzovanie bezpečnostných udalostí.

Pre naplnenie požiadaviek zákona a pre zabezpečenie ochrany systémov a informácií, reputácie, duševného vlastníctva, či podnikania je potrebné urobiť viac, než sledovať protokoly a údaje v sieti. Je potrebné mať komplexné informácie čo sa v infraštruktúre deje a tieto informácie analyzovať a vyhodnocovať s cieľom identifikovať kybernetické bezpečnostné incidenty.  V TEMPEST-e máme rozsiahle kompetencie a skúsenosti nielen s nástrojom IBM® QRadar® SIEM (Security Incident and Event Managament), ktorý slúži práve na tento účel, ale aj s nástrojmi, ktoré umožňujú efektívne zakročiť v prípade identifikácie podozrivej aktivity.

QRadar môže predstavovať kmeňové riešenie organizácie pre zabezpečenie bezpečnostného monitoringu, ale môže byť aj súčasťou rozsiahleho bezpečnostného operačného centra (tzv. SOC). Integruje sa so stovkami produktov aj iných spoločností a poskytuje úplný a zjednotený prehľad o bezpečnostných udalostiach v lokálnych, hybridných i v cloud prostrediach. Úlohou QRadar je najmä udalosti:

  • identifikovať
  • korelovať,
  • vyhodnocovať,
  • reportovať,
  • vizualizovať a to v získanom konkrétnom kontexte.

Pre ochranu podnikania, reputácie, pre minimalizáciu rizík, škôd a naplnenie požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti nestačí iba implementovať SIEM riešenie. Je potrebné implementovať aj ďalšie preventívne a reaktívne opatrenia, ktoré predstavujú komplexnú ochranu pred kybernetickými hrozbami, akými sú:

  • procesy a nástroje efektívnej reakcie na vzniknuté kybernetické bezpečnostné incidenty,
  • procesy a nástroje pre zber dôkazov o kybernetických bezpečnostných incidentoch,
  • nástroje na ochranu integrity sietí a IS (segmentácia siete, firewally, IDS/IPS...),
  • nástroje na bezpečné mobilné pripojenie do siete a IS a na vzdialený prístup využívajúce dvojfaktorovú autentizáciu alebo kryptografické opatrenia,
  • nástroje na detegovanie existujúcich zraniteľností (nástroje na manažment zraniteľností, penetračné testy / skeny zraniteľností) a ďalšie.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Komplexné informácie ako naplniť požiadavky zákona, ale aj ako sa v tomto čase ochrániť.

SIEM (Security Incident and Event Management)

Všetko čo potrebuje manažér vedieť, zaujímavosti, tipy a triky.

IBM QRadar - dokumentácia na stiahnutie

Fact sheet, klientská prezentácia a iné dokumenty, ktoré Vám priblížia IBM QRadar.

Chcem vedieť viac

Zašlite nám formulár s vašimi otázkami a my Vás budeme kontaktovať.

 

PREČO TEMPEST

Ak je pre vás naplnenie legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj samotná oblasť kybernetickej bezpečnosti veľkou neznámou, neviete kde a ako začať, nerobte si z toho ťažkú hlavu. Nemusíte sa s tým trápiť sami, ale môžete využiť služby externých spoločností, ktoré majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Pri výbere vhodného partnera sa zamerajte na spoločnosti, ktoré majú všestranné skúsenosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a vedia vám nielen identifikovať čo nemáte v súlade s legislatívnymi požiadavkami a navrhnúť spôsob zosúladenia sa s jednotlivými požiadavkami legislatívy, ale majú skúsenosti aj s návrhom optimálnych technológií na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a v neposlednom rade aj s ich implementáciou. V spoločnosti TEMPEST disponujeme špecialistami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti aplikačnej i analytickej bezpečnosti. V našich radoch máme odborníkov na súlad s príslušnou legislatívou, normami a nariadeniami ako aj držiteľov certifikátov CEH-Certified Ethical Hacker, CISSP-Certified Information Systems Security Professional, CRISC-Certified Risk and Information Systems Control a ďalších.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia