sk

Zákon o kyberbezpečnosti

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej iba „ZoKB“) nadobudol účinnosť pred dvoma rokmi 1. apríla 2018 a upravuje organizáciu, pôsobnosť a povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ustanovuje aj minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Tento zákon sa týka všetkých prevádzkovateľov základných služieb, ktorými sú okrem orgánov verejnej moci aj organizácie, ktoré poskytujú služby napr. v oblastiach bankovníctva (úverové inštitúcie), dopravy (cestná, letecká, železničná a vodná), energetiky (baníctvo, plynárenstvo, tepelná energetika a pod.), poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, priemyslu (farmaceutický, hutnícky, chemický, inteligentný), kritickej infraštruktúry, ako aj poskytovateľov digitálnych služieb ktorými sú napr. online trhoviská, internetové vyhľadávače alebo poskytovatelia cloud computingových služieb.

Uvedený zákon komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Okrem základných oznamovacích povinností a povinností spolupracovať s príslušnými orgánmi pri riešení vzniknutých kybernetických bezpečnostných incidentoch vyžaduje aj ďalšie povinnosti, ako sú:

  • povinnosť detegovať a riešiť kybernetické incidenty,
  • zabezpečiť dôkazy o vzniknutých kybernetických bezpečnostných incidentoch,
  • zaviesť bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti prevádzkovaných  informačných systémov a sietí.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o zákone o kybernetickej bezpečnosti, kliknite na nasledovný link a my vám obratom pošleme PDF dokument s doplňujúcimi informáciami:

Stiahnuť PDF

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia