sk

Začnite už dnes vybavovať najdôležitejšiu agendu na Vašom mobilnom zariadení.

Do systému TEMPEST eOffice sme doplnili kompletne novú verziu webových stránok, špeciálne optimalizovaných pre mobilné zariadenia. V rámci tejto aktualizácie je dostupná funkcionalita schvaľovania odchádzajúcich a interných záznamov, ktorá umožní riadiacim pracovníkom veľmi jednoducho a rýchlo schvaľovať jednotlivé záznamy priamo na ich mobilných zariadeniach. K dispozícii je samozrejme kompletný prehľad schvaľovaných záznamov vrátane úplných údajov záznamu, nastavenia vlastných atribútov, elektronických príloh, elektronického formulára ÚPVS, adresátov a všetkých poznámok.

Spracovanie informácií o stave doručenia zásielok rýchlo a efektívne.

Určite ste sa už stretli so situáciou, kedy ste potrebovali zistiť stav doručenia Vami odoslanej zásielky. S novou funkcionalitou systému TEMPEST eOffice, automatického spracovania informácií o stave doručenia zásielky, nebolo toto nikdy jednoduchšie. Systém v pravidelných časových intervaloch aktualizuje informácie o stave doručenia všetkých zásielok odoslaných prostredníctvom Slovenskej pošty a všetky tieto informácie sprístupňuje priamo v systéme eOffice. (Zisťovanie informácií o stave doručenia zásielky, je možné iba pre zásielky spĺňajúce kritéria slovenskej pošty na sledovanie doručenia zásielok - zásielky s podacím číslom.) Stačí iba zopár klikov v systéme eOffice, aby ste zistili kde sa práve nachádza Vaša zásielka, či už bola doručená alebo sa ju nepodarilo doručiť.

Vždy aktuálnymi a ľahko dostupnými informáciami o stave doručenia zásielok to však nekončí. V rámci systému eOffice sme posunuli spracovanie informácií o stave doručenia na ešte vyššiu úroveň. Na základe dodatočného spracovania získaných informácií, dokáže systém eOffice zároveň aj automaticky aktualizovať stav doručenia zásielok a tým Vás odbremeniť od manuálnej evidencie doručeniek, ktorá už nie je viac potrebná.

Viacero formulárov v došlej správe ÚPVS? Žiadny problém.

S postupne sa rozvíjajúcou úrovňou komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) sa čím ďalej, tým častejšie stretávame so správami, ktoré obsahujú viacero formulárov. Napríklad správa s formulárom rozhodnutia a pripojenou doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Spracovanie takýchto formulárov v aktuálnej verzii systému eOffice, nie je žiadny problém. S novou verziou Vám prinášame kompletne prepracovaný systém spracovania formulárov došlých správ a generovania ich vizualizácií. Priamo v prostredí systému eOffice je teraz možné zobraziť si ľubovoľný počet formulárov prichádzajúcej správy a to vrátane kompletných informácií o podpise daného formulára.

Plná podpora exekučných formulárov priamo v systéme eOffice.

S aktuálnou verziou systému eOffice, Vám ponúkame možnosť rozšírenia štandardnej funkcionality systému eOffice o možnosť vypĺňať exekučné formuláre priamo v prostredí systému eOffice. Prostredníctvom tejto funkcionality budete môcť vypĺňať najnovšiu verziu (dostupnú od Marca 2021) nasledovných formulárov:

  • Návrh na vykonanie exekúcie
  • Podanie k spisovej značke
  • Oprava vád návrhu na vykonanie exekúcie

A to všetko priamo v prostredí systému eOffice, bez potreby prihlasovania sa na portál eŽaloby. Samozrejmosťou je plnohodnotné vyplnenie formulára, uloženie rozpracovanej správy a následná úprava formuláru v prípade, že ho nebolo možné z rôznych dôvodov vyplniť v jednom kroku.

Ak máte záujem o viac informácií alebo ukážku, neváhajte nás kontaktovať.
Všetko o TEMPEST eOffice nájdete na www.tempest.sk/eoffice

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia