sk

Naši klienti Slovenská sporiteľňa, Národná banka Slovenska, či UNION, skvalitňujú svoje služby, šetria čas a zdroje prostredníctvom softvéru TEMPEST eOffice.

Produkt sme vyvinuli v TEMPEST-e a pokrýva oblasť správy registratúr, riadenie a kolobeh dokumentov, archiváciu i prepojenie s elektronickými schránkami na ÚPVS - Slovensko.sk.

Zaujímate sa o TEMPEST eOffice? Kontaktujte nás.

eOffice je modulárne riešenie, ktoré sa skladá z nasledovných modulov:

  • eOffice ERM – automatizovaný systém správy registratúry,
  • eOffice GPI – komunikačný modul zabezpečujúci komunikáciu s modulmi ÚPVS,
  • eOffice DSC – modul zabezpečujúci skenovanie a digitalizáciu dokumentov,
  • eOffice DMS konektor – konektor umožňujúci ukladanie elektronických príloh do externého DMS,
  • eOffice Outlook konektor – konektor, ktorý umožňuje evidenciu prichádzajúcich záznamov z došlej emailovej komunikácie priamo z prostredia MS Outlook,
  • eOffice SDM – samostatný modul, ktorý poskytuje mechanizmy na zabezpečenie integrity uložených elektronických dokumentov,
  • eOffice ARM – samostatný evidenčný systém pre archívne dokumenty.


eOffice ERM (Electronic Record Management)

zabezpečuje systematickú evidenciu všetkých typov dokumentov (papierové dokumenty, elektronické dokumenty, e-maily, formuláre a dokumenty elektronickej komunikácie cez rozhrania elektronických schránok), ktoré do firmy prichádzajú a odchádzajú, alebo sú vytvorené interne. Riešenie riadi spracovanie registratúrnych záznamov v spoločnosti, od zaevidovanie záznamu, pridelenia záznamu, zaradenia záznamu do spisu, vybavenie poverenými spracovateľmi až po jeho úschovu a vyradenie. Zároveň poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania záznamov a spisov a kontroluje dodržiavanie zákonných a interných lehôt.


eOffice GPI (Government Portal Integration)

je hlavné programové rozhranie zabezpečujúce integráciu výsledného riešenia so systémom elektronických schránok Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).


eOffice DSC (Document Scanning Centre) 

je modul ktorý poskytuje funkcionality na digitalizáciu a spracovanie listinných dokumentov do elektronickej podoby. Základom tohto modulu je produkt Kofax Express od spoločnosti Kofax. Jednotlivé záznamy, ktoré vznikajú na podateľni v module eOffice ERM v procese evidencie papierovej pošty, je možné pomocou modulu eOffice DSC previesť do elektronickej podoby dvoma spôsobmi.

 

Povinná aktivácia elektronických schránok na portáli slovensko.sk pre právnické osoby - riešenie eOffice

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia