sk

Pre úspešnosť projektu Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave (JISCD-ESD), realizovaný v rámci OPIS, je potrebný hladký prechod do ostrej prevádzky. Radi by sme vám uľahčili a ukázali prácu so systémom prostredníctvom školení prispôsobených pre jednotlivé skupiny používateľov. Rovnako chceme dať používateľom možnosť pýtať sa na funkčnosť systému. Školenia budú pokrývať agendu súvisiacu s:

- integrovanými technickými službami,
- odbornými spôsobilosťami,
- autoškolami,
- on-line objednávkovým systémom.


Pre REGISTRÁCIU a viac informácií si prosím vyberte váš typ školenia:

(A) PRE PRACOVNÍKOV OKRESNÝCH ÚRADOV ODBOROV CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Z:
- BRATISLAVSKÉHO A TRNAVSKÉHO KRAJA v termíne 4.11. – 5.11.
- BANSKOBYSTRICKÉHO A ŽILINSKÉHO KRAJA v termíne 11.11. – 12.11.
- NITRIANSKEHO A TRENČIANSKEHO KRAJA v termíne 9.11. – 10.11.
- KOŠICKÉHO A PREŠOVSKÉHO KRAJA v termíne 18.11. – 19.11.

(B) PRE PREVÁDZKOVATEĽOV TECHNICKÝCH STANÍC
(STANICE TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROL, KONTROLA ORIGINALITY, MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ) 
v termíne 6.11. v Bratislave
v termíne 20.11. v Košiciach

(C) PRE PRACOVNÍKOV OKRESNÝCH ÚRADOV V SÍDLE KRAJA
v termíne 11.11. – 12.11. v Banskej Bystrici

(D) PRE PRACOVNÍKOV MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
v termíne 4.11. – 5.11. v Bratislave

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia