sk
Ako koncová prezentačná vrstva sa štandardne používa XHTML 1.0, podľa požiadaviek zákazníka vieme zabezpečiť alternatívne výstupy podľa nasledujúcich noriem W3C:

 • HTML 4.01 Transitional
 • HTML 4.01 Strict
 • XHTML 1.0 Strict
 • XHTML 2.0
 • WAP – WBXML
 • XML

Spomínané technológie môžu byť použité ako nosné zobrazovacie alebo sa dajú ľubovoľne kombinovať podľa potrieb konkrétneho zákazníka.

Aktívne klientske scripty
Štandardne sa na vývoj aktívnych klientskych scriptov používajú JavaScript (v1.7+) a AJAX.

Komunikačné štandardy
Na zabezpečenie komunikácie medzi systémom a jeho okolím sa najčastejšie využíva medzivrstva v zmysle SOA, pričom samotná komunikácia prebieha cez zabezpečené kanály (port 443) pomocou webových služieb s využitím štandardov SOAP, WSDL a XML, ktoré plne vyhovujú nárokom stanoveným aj v národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.
Okrem komunikácie cez webové služby sa ešte používa štandard „RDF“ (predtým RSS) na vytváranie RSS kanálov.

Formátovanie výstupov
Výstupy sa v prípade prezerania cez internetový prehliadač formátujú pomocou kaskádových štýlov CSS3 (Cascade Style Sheets v3), čím sa dosiahla možnosť prezentácie obsahových dát v rôznych dizajnoch, pre rôzne zobrazovacie zariadenia a možnosť prispôsobenia prezentácie aj pre slabozrakých a nevidiacich.

Grafické prvky
Grafické prvky nachádzajúce sa na stránkach sú vo formátoch JPG/JPEG, PNG, GIF a každý z nich obsahuje aj popis/názov obrázka v atribúte „alt“, prípadne „longdesc“ v zmysle štandardov WAI.

Multimediálne prvky
Multimediálny obsah je najčastejšie prezentovaný v nasledujúcich formátoch:

 • SWF – rôzne animácie, hry a bannery, prípadne na hostovaný video streaming,
 • Youtube – prezentácia videí pomocou Youtube tagov,
 • Google Maps – prezentácia a editácia pomocou tagov Google Maps,
 • MP3 – priame stiahnutie MP3 súborov, prípadne ich streamovanie,
 • WMA/WMV – priame stiahnutie Windows multimediálnych súborov, ich streamovanie, prípadne funkcionalita „videopožičovne“ pomocou jednorazových licenčných kľúčov.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia