sk
Databázová vrstva slúži ako hlavné dátové úložisko celého riešenia, kde sa uskladňujú tak statické obsahové prvky, ako aj objekty nutné na fungovanie systému. Podporované databázy sú momentálne nasledujúce:

Verzia PHP:

  • MySQL
  • SQLite
  • MS SQL/MS SQL Express
  • Oracle
  • Postgre SQL
  • DB2

Verzia MOSS:

  • MS SQL/MS SQL Express

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia