sk
Tak pri vývoji, ako aj pri a po nasadení riešenia sa kladie veľký dôraz na zaistenie čo najvyššej miery bezpečnosti celého systému. Romboid je možné nasadiť v rôznych variáciách na rôzne HW prostredia, od čoho, samozrejme, závisí aj bezpečnosť a garantovateľná dostupnosť portálu/prezentácie.

Romboid sa štandardne nasadzuje ako real cluster so zdieľaným diskovým poľom. Toto riešenie je postačujúce pre väčšinu stredne veľkých portálov s návštevnosťou do 50 000 unikátnych návštev denne.

Každá inštalácia je však iná a nasadenie na HW sa líši v škále od nasadenia na single server až po nasadenie na niekoľko webových fariem s oddelenými DB servermi, samostatným LDAP serverom, komunikačným, monitorovacím a administračným serverom.

SW bezpečnosť proti možným útokom zvonka je zabezpečená štandardizovanými úkonmi našich bezpečnostných špecialistov, medzi ktoré paria:

  • hardening prostredia,
  • patching cez testovacie prostredie,
  • monitoring otázok na server,
  • automatické odpojenie „podozrivých“ IP adries.

Samozrejmosťou je aj SW ošetrenie všetkých známych štandardných útokov ako SQL Injection, XSS, vypĺňanie formulárov robotmi a ochrana e-mailových adries.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia