sk

Implementácia Romboidu je rôznorodá a závisí od podmienok nasadzovania. U niektorých zákazníkov je možné takmer okamžite nainštalovať „krabicovú“ verziu riešenia so štandardnými aplikáciami, a to bez prispôsobenia konkrétnemu firemnému prostrediu. Avšak tieto prípady sú skôr výnimkou ako pravidlom. Pri štandardnej implementácii Romboidu dodržiavame nasledujúce následnosti zaužívaných projektových krokov:

 

Vstupná konzultácia
Vstupnú konzultáciu štandardne vykonáva architekt/konzultant, ktorý pozbiera nutné minimum informácií na zostavenie predbežnej cenovej ponuky.

Analýza prostredia zákazníka
V tejto fáze projektu prebiehajú konzultácie so zákazníkom a zisťujú sa jeho očakávania od nasadeného riešenia, ktoré sa transformujú na ciele projektu (väčšinou biznis ciele).
Okrem cieľov sa zisťujú aj zaužívané procesy pri tvorbe budúceho obsahu portálu/prezentácie. Typickými príkladmi sú napríklad tvorba cien, schvaľovanie publikácií, revízia publikácií, spôsob prepojenia na tovary (skladové hospodárstvo, ekonomický systém...). Jedným z cieľov je aj optimalizácia nasadenia na existujúce alebo nové technologické prostredie, čiže vykonáva sa aj analýza technologického prostredia.Treťou a poslednou časťou konzultácií je zistenie očakávaní od portálu/prezentácie z grafického pohľadu.
Analýzu a konzultácie riadi vždy skúsený architekt, ktorý vie zákazníkovi poradiť a odporučiť napríklad aj zmenu vnútorných procesov tak, aby boli efektívnejšie.

Výstupom z tejto fázy projektu je funkčná špecifikácia obsahujúca:

 • ciele nasadenia,
 • zoznam riešených procesov vrátane popisu ich riešenia,
 • zoznam nasadených aplikácií s ich presnou funkčnou špecifikáciou,
 • HW architektúra riešenia,
 • SW architektúra riešenia vrátane SW okolia Romboidu,
 • exaktné vymenovanie štandardov, na základe ktorých sa riešenie bude realizovať,
 • HW nároky,
 • licenčné nároky,
 • grafický návrh riešenia,
 • miesto nasadenia a prevádzky riešenia,
 • odporúčané podmienky servisnej zmluvy,
 • návrh na zmenu ceny riešenia – táto kapitola je súčasťou iba v tom prípade, keď sú požiadavky zákazníka značne odlišné od požiadaviek zistených počas vstupnej konzultácie.

Funkčná špecifikácia prechádza schvaľovacím procesom zo strany zákazníka a je možné v ňom vykonať zmeny podľa jeho požiadaviek.

Implementácia
Implementácia prebieha na základe schválenej funkčnej analýzy, pričom sa vždy skladá z vývoja a zo samotného nasadenia produktu. Súčasťou implementácie je štandardne aj nainštalovanie SW prostredia na vybrané HW prostriedky, prípadne zabezpečenie samotných HW prostriedkov.

Výkony, ktoré sa počas implementácie štandardne realizujú:

 • Vývoj:
  - vývoj špeciálnych modulov,
  - napojenie sa na SW prostredie zákazníka,
  - transformácia grafických návrhov na HTML/XHTML formát,
  - vývoj flash prezentácií,
  - vytvorenie, nainštalovanie a nastavenie HW prostredia.
 • Implementácia:
  - implementácia grafického prostredia na portálové výstupy,
  - vytvorenie a konfigurácia dohodnutých užívateľských kont,
  - migrácia existujúcich dát do riešenia,
  - nasadenie z vývojového prostredia na prevádzkové prostredie,
 • interné testovanie na základe schválených test caseov,
 • prezentácia zákazníkovi,
 • zákaznícke testovanie,
 • zapracovanie drobných zmenových požiadaviek (ladenie produktu),
 • pilotná prevádzka – väčšinou sa prekrýva so zákazníckym testovaním,
 •  vypracovanie a odovzdanie užívateľskej príručky na riešenie,
 • vypracovanie a odovzdanie administrátorskej príručky na riešenie.

Prevádzka
Naša spoločnosť je schopná zabezpečiť kompletnú prevádzku nasadeného riešenia, či už vo svojich priestoroch na vlastných zariadeniach alebo v priestoroch zákazníka na jeho zariadeniach. V prípade, že si zákazník želá prevádzkovať riešenie sám, vieme zabezpečiť 24/7 podporu pri technických ťažkostiach.
Okrem štandardnej technickej podpory poskytujeme aj tzv. „content support“, čiže podporu pri tvorbe a publikácii obsahu, pričom táto služba môže mať v závislosti od dohodnutej úrovne pokrytie od výkonov redakčného tímu až po podporu pri mediálnych kampaniach.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia