sk

Romboid sa vyznačuje vysokou škálovateľnosťou v závislosti od predpokladanej záťaže portálov. Systém je možné implementovať na dvojserverovú infraštruktúru (DB + APP) i na trojvrstvovú architektúru, pričom môžu byť použité aj serverové farmy.

 

 

Nasledujúci obrázok znázorňuje možnosť zapojenia serverov pri použití jednoduchej HW infraštruktúry pre štandardné firemné portály.

 

Publikačný server je v uvedenom zapojení využívaný aj ako administračný server. Má priame spojenie s dedikovaným databázovým serverom, pričom každá požiadavka zvonka alebo zvnútra je filtrovaná cez Firewall.

Ďalší obrázok znázorňuje Enterprise zapojenie Romboidu, kedy je administračný server fyzicky oddelený od publikačného. Publikačný server je umiestnený na farme serverov. Ako DB server sa používa buď Load Balanced DB server, alebo tiež Blade zostava.
Zapojenie pracuje s dvoma oddelenými DMZ. Vo Front-Ende DMZ sa nachádzajú iba publikačné servery (alebo farma) a vzadu, za ďalším Firewallom, sa nachádza DB a administračné servery.
Celé riešenie používa spoločné diskové pole, ktoré je pripojené pomocou optického Storage Area Network (SAN). Samozrejmosťou je redundantné používanie všetkých sieťových prvkov, ako aj serverov.

 

Ďalší obrázok znázorňuje možné pripojenie už existujúcich komponentov k riešeniu:

Samotné nároky na HW sú závislé od konkrétneho náporu návštevníkov stránok.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia