sk

Prvá verzia Romboidu bola uvoľnená v roku 2000 a napísaná v PHP s využitím databázy MySQL. Počas jedenásťročnej histórie systém prešiel množstvom zmien, aby vždy vyhovoval aktuálnym požiadavkám na trhu s CMS/ECM riešeniami.

V roku 2002 bola vydaná aktualizovaná verzia 2 s aktívnou podporou správy užívateľov a zabudovaným WYSIWYG editorom. Romboid mal už v tom čase vysoké zabezpečenie obsahu jednak pomocou SSL a jednak silným logovaním záznamov. Samozrejmosťou sa stalo verzionovanie publikovaného obsahu.

V roku 2003 vznikol Romboid 3 s natívnou podporou Oracle 8/9 a toto riešenie bolo implementované aj do spoločnosti Eurotel, a. s. (T-Mobile Slovensko). Pokrývalo potreby tak internetového portálu, ako aj vnútrofiremného intranetu. Daná verzia pracovala s úplným oddelením obsahu od aplikačnej logiky, a to nielen na úrovni databázy, ale aj na strane Front-Endu. Romboid používal vlastný templateovací jazyk na zobrazovanie obsahu.

V roku 2005 bola verzia Romboid 4 ECM uvoľnená a do portfólia podporovaných databáz pribudlo aj MSSQL2000 (neskôr aj 2005). Ako napovedá zmenená skratka (CMS sa zmenilo na ECM), došlo k výraznej zmene v prístupe k obsahu – zaviedol sa portletový a objektový prístup k obsahu. Každý obsah na portáli bez ohľadu na to, či išlo o telo stránky, text portletu, banner alebo výstup z aplikácie, bol reprezentovaný ako samostatný objekt s unikátnym identifikátorom. Pomocou neho bolo možné výrazným spôsobom zvýšiť efektivitu kešovania obsahu, a tým aj niekoľkonásobne zrýchliť zobrazovanie stránok pri nezmenených HW nárokoch.

Ďalším vývojovým míľnikom bol rok 2007, kedy sa systém zrevidoval, doplnil sa princíp striktného dodržiavania štandardov XHTML, dokončil sa vlastný vyhľadávací systém (fonetické vyhľadávanie eliminujúce preklepy s natívnou väzbou na systém Romboid), začali sa používať Human Readable URL/Cool URL a zvýšila sa efektivita kešovania.

V roku 2008 boli do Romboidu zapracované aktuálne interaktívne obsahové typy a rozšírili sme jeho funkcionalitu. Implementovali sme plnú podporu pre stránky www.youtube.com a Google Maps, ktoré sú už súčasťou multimediálnej galérie.

V roku 2009 sme vydali novú, kompletne prepracovanú verziu Romboidu pod generačným označením VI. Romboid VI je postavený na Zend Frameworku, ktorý mu poskytuje kvalitný základ pre ďalšie rozširovanie so zachovaním rýchleho vývoja nových funkcionalít.

S vydaním poslednej PHP verzie sa zároveň pracuje aj na dokončení .NET verzie v MOSS (Sharepoint).

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia