sk
Aktuality
Jednoduchý modul na správu a publikáciu aktualít a noviniek s možnosťou nadefinovania ľubovoľných polí na aktualitu a s možnosťou oneskoreného publikovania a kategorizácie.

Ankety
Aplikácia na jednoduchý prieskum mienky návštevníkov stránky s rôznymi možnosťami nastavenia.

Fulltextové vyhľadávanie
Fulltextové vyhľadávanie v celom obsahu portálu/prezentácie vrátane obsahu externých dokumentov (DOC, PDF, XLS...).

Rozšírené vyhľadávanie
Rozšírenie fulltextového vyhľadávania o možnosť fonetického vyhľadávania (eliminácia preklepov a nejednoznačností pri skloňovaní) s možnosťou nastavenia podskupín a doplňujúcich kritérií vyhľadávania.

Zoznamové aplikácie
Aplikácia poskytuje možnosť vytvárania jednoduchých zoznamových aplikácií priamo zákazníkom.

Kontaktné formuláre
Formuláre je možné vytvárať priamo vo WYSIWYG editore, prípadne použiť už preddefinované.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia