sk
Aplikácia na vytváranie reťazených alebo flat príspevkov, ktoré môžu zadávať návštevníci stránok.

Privátne zóny
Možnosť vytvárania rôznych zón na portáli (zákaznícke alebo komunitné), pričom správca zóny môže povoliť vstup ostatným registrovaným návštevníkom.

Skupiny návštevníkov
Aplikácia umožňuje spravovať a rozdeľovať návštevníkov do rôznych skupín a takto vytvoreným skupinám priraďovať vybranú funkcionalitu.

FW hodnotenie aktivity návštevníkov
V podstate ide o sledovanie aktivity užívateľov na portáloch (registrovaných aj anonymných cez cookies) a na základe ich správania sa im ponúknuť obsah/tovar/aktivitu, o ktorú už prejavili alebo by mohli prejaviť záujem. Typickým príkladom je mapovanie správania sa užívateľa, napríklad na informačnom portáli je nasledujúca situácia:
Neregistrovaný návštevník si zo všeobecne vybranej množiny správ dlhodobo prezerá len športové články a väčšinou tie, v ktorých sa nachádzajú výsledky zápasov, a ich čítaním strávi menej ako 1 minútu.
Tomuto užívateľovi pri najbližšej návšteve portálu systém automaticky ponúkne najnovšie športové výsledkové zoznamy a zároveň mu poskytne aj reklamu na on-line stávkovanie, vybrané športové potreby zo sekcie e-shopu a možnosť prihlásenia sa na odber športového spravodajstva pomocou mailing listu, ktorá je podmienená registráciou.

Kalendár udalostí
Aplikácia zjednocujúca vybrané udalosti pod spoločnú grafickú prezentáciu s náhľadmi podľa dní, týždňov a mesiacov a s rôznorodou funkcionalitou.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia