sk
Info mail/Mailing list
Aplikácia poskytuje možnosť registrácie návštevníkov portálu/prezentácie a ich zaradenie do mailing listu, pričom môžu vyznačiť, o ktorú kategóriu zmien chcú byť e-mailom informovaní.

RSS kanál
Aplikácia prebiehajúca na pozadí, ktorá poskytuje záujemcom informácie o zmenách na stránkach pomocou RSS kanála.

WS Interfaces
Aplikácia umožňujúca prepojiť riešenie s jeho SW okolím s použitím webových služieb.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia