sk
Nástenka
Firemná nástenka pre zamestnancov spoločnosti s možnosťou samostatnej správy pre jednotlivé pracovné skupiny.

Organizačná štruktúra
Na základe hierarchickej štruktúry zamestnancov v LDAP-e a ich zaradenia do organizačných zložiek dokáže aplikácia vygenerovať „pavúka“ organizačnej štruktúry. Okrem tejto grafickej funkcionality slúži aj ako kniha s adresami a telefónnymi číslami.

Dochádzka a dovolenky
Aplikácia na nahlasovanie dovoleniek a neprítomnosti spojená s klasickou dochádzkovou knihou, ktorá v sebe integruje aj schvaľovacie procesy.

Služobné cesty
Aplikácia umožňuje vykazovať služobné cesty a tlač potrebných formulárov na ich preplácanie.

Výkazníctvo
Aplikácia na evidenciu a správu pracovných výkazov zamestnancov vrátane sofistikovanej funkcionality na správu projektov a reportov z výkazov.

FW Workflow
Aplikačná podpora na vytváranie rôznych pracovných tokov vo verzii MOSS.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia