sk
E-shop
Aplikácia umožňuje prehľadným spôsobom vytvoriť a spravovať komplexný elektronický obchod vrátane zákazníckych, akciových a množstvových zliav.

On-line platby
Samostatný doplnkový modul k e-shopu na platbu kartou alebo cez internet banking vrátane párovania platieb pomocou bankových výpisov.

Objednávky
K e-shopu je možné doplniť aj modul objednávok s rozšírenou funkcionalitou, ktorá umožňuje vytvárať rôzne tlačové zostavy a exporty. Okrem prepojenia na okolité systémy modul podporuje aj sledovanie stavu objednávok, prípadne pomocou Google Maps dokáže zobraziť ich presnú lokáciu.

Skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo slúži ako doplnkový modul k e-shopu na sledovanie aktuálnych tovarových zásob.

E-learning
Aplikácia na vzdelávanie zamestnancov, zákazníkov, prípadne na uskutočňovanie rôznych školení cez portál.

Interaktívne formuláre
Aplikácia umožňuje vytvárať rôzne interaktívne formuláre a dotazníky, ktoré sa dajú použiť tak pri zbere informácií, ako aj pri optimalizácii zákazníckych požiadaviek.

Bannery
Aplikácia na komplexnú správu bannerov s možnosťou nastavenia priority zobrazenia bannerov, a to podľa počtu zobrazení, času zobrazenia a záujmu návštevníka.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia