sk

Hlavné benefity

  • efektívnena správa webového sídla
  • modulárnosť riešenia a jednoduché rozširovanie funkcionality
  • integrovateľnosť a škálovateľnosť

Jednoduchá správa obsahu
Intuitívne používateľské rozhranie prostredia ECM Romboid zabezpečuje jednoduchú orientáciu v aplikácii. Základné funkcie ma každý administrátor vždy poruke. Aj zložité operácie je možné vykonať jednoducho pomocou nástrojov, ktoré sú súčasťou ECM Romboid.

ECM Romboid ponúka možnosť ľahkej integrácie s inými informačnými systémami. Okrem W3C štandardov je jeho súčasťou aj podpora WAI/BlindFiendly a množstvo pripravených aplikácii a modulov.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia