sk

Romboid je moderným, vysoko modulárnym ECM riešením. Je tvorený z administračnej a prezentačnej vrstvy. Základom administračnej vrstvy je stabilné jadro (jeho verzia určuje číslo verzie nasadeného riešenia). K jadru sa podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka (zachytených vo FS) pripájajú štandardné alebo na mieru vyvinuté moduly. Takto vzniknutý súbor aplikácií tvorí nástroj na správu obsahu jedného alebo viacerých portálov/prezentácií.

Výstupy administračnej vrstvy sa transformujú na HTML (alebo iné špecifikované, napr. XHTML, XML, PDF, TXT...) pomocou portálového frameworku Romboid, ktorý funguje na princípe portletov.

Obrázok znázorňuje Enterprise zapojenie Romboidu, kedy je administračný server fyzicky oddelený od publikačného. Publikačný server je umiestnený na farme serverov. Ako DB server sa používa buď Load Balanced DB server, alebo tiež Blade zostava.
Zapojenie pracuje s dvoma oddelenými DMZ. Vo Front-Ende DMZ sa nachádzajú iba publikačné servery (alebo farma) a vzadu, za ďalším Firewallom, sa nachádza DB a administračné servery.
Celé riešenie používa spoločné diskové pole, ktoré je pripojené pomocou optického Storage Area Network (SAN). Samozrejmosťou je redundantné používanie všetkých sieťových prvkov, ako aj serverov.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia