sk

Tvoríme koncepcie, stratégie a zákaznícke roadmapy, poskytujeme procesné a technologické konzultácie. Analyzujeme a realizujeme komplexné riešenia SAP architektúry, vrátane integrácií s produktami tretích strán, zohľadňujúc potreby a biznis procesy zákazníka, odvetvové špecifiká, ako aj štandardy, životné cykly technologických platforiem, SW a HW komponentov.

Sme plne kompetentní v oblastiach:

 • implementácií riešení prístupom „na zelenej lúke“,
 • reimplementácií existujúcich riešení so zameraním sa  na procesnú optimalizáciu, resp. s dôrazom na princípy „back to standard“,
 • medzi platformových, resp. medzigeneračných migrácií či už na úrovní DB (DB Hana, ASE), alebo migrácií aplikačných riešení smerom na S/4 HANA,
 • prevádzky systémov na platforme SAP (ERP, CRM, SRM, BW, PO ...).

Stiahnuť PDF Chcem vedieť viac


Zameriavame sa najmä na riešenia a služby postavených na platforme nasledujúcich SAP produktov: 

 • SAP ERP (Enterprise Resource Planning),
 • SAP CRM (Customer Relationship Management),
 • SAP ISU (Industry Utilities),
 • SAP SRM (Supply Relationship Management),
 • SAP BW (Business Warehouse).

Ďalšími kompetenciami nášho tímu sú:

 • V pozícii renomovaného systémového integrátora riadenie komplexných projektov v celej šírke životného cyklu a management SAP partnerstiev,
 • príprava štúdií realizovateľnosti,
 • riadenie a realizácia migračných, integračných a konzultačných projektov, realizácia licenčného auditu SAP produktov,
 • kompletný dizajn a návrh jednotlivých SAP riešení a v neposlednom rade aplikačná podpora SAP riešení vrátane ich technologického outsourcingu.

Prečo TEMPEST a SAP?

Máme za sebou náročné a komplexné projekty pre zákazníkov najmä z oblastí dopravy, farmaceutického priemyslu i sieťových odvetví. TEMPEST je najúspešnejším VAR PartnerEdge partnerom v predaji licencii za posledných niekoľko rokov. Získali sme ako jedna z mála spoločností prestížny certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCoE), ktorý umožňuje poskytovať podporu prvej a druhej úrovne pre SAP riešenia v priamom zmluvnom vzťahu so zákazníkom. V TEMPEST-e disponujeme certifikovanými SAP špecialistami s technickými a procesnými skúsenosťami z viacerých odvetví. O autorizáciách spoločnosti TEMPEST sa dozviete viac na partnerskom portáli SAP.

Medzi naše najväčšie referenčné projekty patria spoločnosti:

 • Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s
 • SANECA Pharmaceuticals a.s

Video o implementácii SAP HANA, ktorú TEMPEST spolu s partnermi úspešne realizoval v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s..

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom riešení a produktov SAP, neváhajte nás kontaktovať na info@tempest.sk

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia