sk

V rámci riadenia projektov uplatňujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov. V rámci tohto prístupu zabezpečujeme riadenie projektov na vysokej profesionálnej úrovni tak, že kombinujeme dôraz na dosahovanie výsledkov, efektivitu a kvalitu s plnením požiadaviek a priorít zákazníkov.

Základom prístupu je interná metodika a postupy, ktoré vytvárajú solídny základ pre riadenie celej škály typov projektov prechádzajúcich celým portfóliom služieb a zákazníkov spoločnosti. V rámci postupov riadime celý životný cyklus externých projektov a štandardizujeme výstupy projektového riadenia. Postup pokrýva všetky významné oblasti riadenia projektov s možnosťou flexibilne prispôsobiť proces riadenia a jeho výstupy požiadavkám a prostrediu zákazníka. Tejto metodike a prístupu spoločnosť prispôsobila organizačnú štruktúru i ostatné dotknuté procesy. Súčasťou procesu riadenia projektov sú systémové a iné nástroje projektového riadenia zodpovedajúce moderným trendom v riadení IT projektov. Princípy projektového riadenia uplatňujeme na všetky projekty realizované technologickými divíziami TEMPEST-u.

Personálne vykonávajú projektové riadenie v spoločnosti špecializovaní a skúsení projektoví manažéri, ktorí disponujú uznávanými certifikáciami Prince2 a IPMA.

Projektoví manažéri aktívne participujú na aktivitách v slovenských projektových organizáciách SPPR a BPUG.

Projektové riadenie

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia