sk

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných riešení a konzultácií v oblastiach procesného riadenia ICT organizácií, centrálnej správy a dohľadu nad ICT prostredím a službami. Celkovým zámerom týchto činností je, aby naši zákazníci dokázali zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich interných alebo externých odberateľov na dohodnutej úrovni.

Medzi kľúčové softvérové produkty manažmentu ICT služieb nasadzované spoločnosťou TEMPEST patria produkty firiem IBM z rady Tivoli&Netcool, Microfocus (pôvodne HP Software) a Dynatrace. Máme tiež skúsenosti s komplexnými riešeniami na báze opensource produktov ako napríklad Zabbix, OTRS, Nagios a iné. 


Viac o technológii Dynatrace sa dozviete tu:

Dynatrace


Pre oblasť procesného riadenia IT a Telco organizácií poskytujeme

 • konzultácie, riešenia a nástroje súvisiace s procesnými rámcami ITIL v2 a v3, COBIT, eTOM
 • konzultácie a prípravu na certifikáciu ISO 20000-1
 • Service Desk riešenia
 • analýzu, návrh a budovanie CMDB
 • Asset Management riešenia
 • analýzu, návrh a budovanie CMDB
 • nasadenie discovery nástrojov pre naplnenie CMDB
 • integrácie nástrojov s okolitým prostredím (HR, Asset Management, ERP, AD/LDAP, IDM a iné) 

V oblasti manažmentu ICT infraštruktúry sme pripravení dodať

 • zabezpečenie poskytovania biznis služieb na dohodnutej úrovni
 • sledovanie dostupnosti (fault), výkonnosti (performance) a kapacity ICT infraštruktúry
 • budovanie modelov služieb a biznis procesov
 • riešenia pre root-cause analýzu a cross- domain korelácie
 • sledovanie dostupnosti, výkonnosti a kapacity biznis služieb a procesov
 • monitoring siete, telekomunikačnej infraštruktúry, operačných systémov, databáz, aplikačných serverov, middleware a aplikácií
 • agent-based a agent-less monitoring, end-user perspective monitoring

Produkty a služby - Manažment ICT služieb

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia