sk

Digitálna archivačná platforma (DAP) umožňuje záznam, zbieranie, archivovanie a ochranu dát, s možnosťou webharvestingu i webarchivingu.

S Digitálnou archivačnou platformou získate:

  • Centrálny repozitár s vyhľadávaním: Riešenie na báze repozitára s vyhľadávaním je určené pre zákazníkov, ktorí hľadajú informačný systém pre centrálnu evidenciu, správu a vyhľadávanie digitálnych objektov alebo dokumentov.
  • Archív na ochranu dokumentov: Archív na ochranu dokumentov, tzv. LTP archív (Long-term Preservation), je určený zákazníkom, ktorí požadujú dostupný a dohľadateľný obsah archívu aj niekoľko rokov od jeho vybudovania.

Prečítajte si viac o našom produkte DAP na www.digitalpreservation.sk.

digitalpreservation.sk

 

Prečo TEMPEST?

TEMPEST má dlhodobé skúsenosti s budovaním riešení najväčších dátových archívov na Slovensku. Toto riešenie je platformovo nezávislé a plne prispôsobiteľné (plug-in systém) a je pripravené fungovať na service-oriented architektúre (SOA). DAP je tiež pripravená na certifikáciu ISO 16363 (OAIS) a spĺňa bezpečnostné požiadavky a princípy, ktoré sú definované radou noriem ISO 27000.


Centrálny dátový archív pre Univerzitnú knižnicu v BratislaveDigitálnu archivačnú platformu sme využili pri budovaní celonárodného digitálneho archívu pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Prečítajte si viac o riešení.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia