sk

Do funkcie nového obchodného riaditeľa spoločnosti TEMPEST a.s. bol menovaný Andrej Bališ. Doposiaľ v spoločnosti pôsobil ako riaditeľ divízie projektového manažmentu. Ďalšou zmenou je, že Andrejovu predchádzajúcu pozíciu bude zastávať Michal Moravčík, ktorý po ňom preberie tím projektových manažérov. Obaja noví riaditelia sa ujali svojich divízií 1. decembra 2020.

„Predstavenstvo spoločnosti TEMPEST od týchto zmien očakáva ďalšiu dynamiku v procesoch vo vnútri firmy, ale i vo vzťahoch so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Spoločnosť má za sebou úspešné obdobie a tieto personálne zmeny sú dôsledkom prirodzeného vývoja a života už takmer tridsaťročnej, technologickej firmy,“ dodáva Roman Kriško, generálny riaditeľ a člen predstavenstva TEMPEST-u.

Uvedené personálne opatrenia si vyžiadala najmä zmena na poste generálneho riaditeľa spoločnosti TEMPEST v nedávnej minulosti. Novým generálnym riaditeľom bol menovaný bývalý obchodný riaditeľ a člen predstavenstva TEMPEST-u, Roman Kriško. Na tomto poste vystriedal Petra Krásneho, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie. V súčasnosti tvoria predstavenstvo TEMPEST a.s. dvaja členovia - Roman Kriško a Jozef Šipoš.


Ing. Andrej Bališ

Andrej je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia zastával pozíciu IT projektového manažéra vo viacerých IT spoločnostiach. Od roku 2015 pôsobí v TEMPEST-e, kde začínal ako projektový manažér a neskôr sa stal riaditeľom divízie projektového manažmentu. Andrej je ženatý a vo voľnom čase sa venuje potápaniu alebo česko-slovenskej folkovej a punk-rockovej scéne. Koncom roka 2020 bol vymenovaný za obchodného riaditeľa spoločnosti.

Ing. Michal Moravčík

Michal je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor zahraničný obchod. Celú svoju profesionálnu kariéru sa venoval projektovému manažmentu v oblasti informačných technológií. V spoločnosti TEMPEST a.s. pôsobí od roku 2015, kde nastúpil ako projektový manažér. Zameriava sa najmä na komplexné softvérové a integračné projekty. Michal je ženatý a má jedno dieťa, medzi jeho záľuby patrí beh a jazz. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa divízie projektového manažmentu spoločnosti TEMPEST a.s.

Viac informácií o tíme spoločnosti TEMPEST v sekcii o spoločnosti.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia