sk

Viac ako polovicu zamestnancov tvoria odborníci s vysokoškolským vzdelaním. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva takmer 300 odborníkov a certifikovaných špecialistov.

Priemerný vek v spoločnosti je 36 rokov. 

Poskytujeme krátky prehľad o štruktúre zamestnancov spoločnosti.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov  279 100 %

 

Priemerný počet zamestnancov na TPP    
Ženy 35 12,5 %
Muži 244 87,5 %

 

Veková štruktúra    
21 - 30 64 22,9 %
31 - 40 135 48,4 %
41 - 50 68 24,4 % 
51 - 60 10 3,6 %
nad 61 rokov 2 0,7 %

 

Vzdelanie    
64 22,9 %
215 77,1 %

Uvedené údaje sú za rok 2016.

Vekové zloženie zamestnancov TEMPEST k 31.12.2016 Počet zamestnancov TEMPEST k 31.12.2016 Zloženie podľa pohlavia zamestnancov TEMPEST k 31.12.2016 Rodinný stav zamestnancov TEMPEST k 31.12.2016 Počet detí a rodičov medzi zamestnancami TEMPEST k 31.12.2016    

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia