sk

Spoločnosť sa skladá z technologických divízii, obchodnej divízie a divízie finančného riadenia kontrolingu.

Technologické divízie

 

Divízia Services

Poskytuje produkty a služby v oblasti IT infraštruktúry, manažmentu dát a integrácie podnikových aplikácií. Divízia zabezpečuje tiež prevádzku a podporu IT infraštruktúry a poskytuje služby Service desku v režime 24 hodín/7 dní v týždni ako centrálneho miesta na nahlasovanie požiadaviek a incidentov zo strany našich zákazníkov. Divízia Services plošne pokrýva aj oblasť sieťovej bezpečnosti.

INdev

Poskytuje komplexné softvérové riešenia s výraznou pridanou hodnotou pre biznis zákazníka. Zameriava sa na vývoj softvéru s využitím širokej škály moderných platforiem a prístupov. Kladie dôraz na budovanie škálovateľných riešení s využitím cloudu a poskytuje riešenia aj pre oblasti ako Big Data, Business Automation, BI/DWH, a tiež digitalizáciu a dlhodobú archiváciu dát. Pri tvorbe riešení sa sústreďuje najmä na obchodný prínos a konečnú pozitívnu skúsenosť používateľa.

NetSec

Zameriava sa na poskytovanie komplexných riešení a konzultačných služieb v oblasti bezpečnosti informácií a informačných systémov. Poskytované služby pokrývajú zavádzanie a prevádzku systémov manažérstva, riadenie bezpečnostných rizík, plánovanie kontinuity činností organizácie a security assessment, ako aj návrh, implementáciu a podporu technologických riešení, ktorých cieľom je ochrana informácií a správa a riadenie používateľov a ich prístupových práv.

Project Management

Divízia projektového manažmentu je skupina profesionálnych, motivovaných projektových manažérov, ktorý pragmaticky aplikujú metodiku projektového riadenia podľa typu a rozsahu projektu a zastrešujú riadenie celého životného cyklu projektov naprieč technologickými divíziami. Divízia PM zastrešuje interné aj externé projekty, procesne pokrýva všetky tímy vrátane dodávateľov a podieľa sa na projektoch na všetkých úrovniach firmy a tým pomáha realizovať obchodnú stratégiu a ciele TEMPEST-u.

Ambit

Špecializuje sa na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, centrálnej správy a prevádzky ICT prostredia. Celkovým zámerom týchto činností je, aby naši zákazníci dokázali zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich interných alebo externých odberateľov na dohodnutej úrovni.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia