sk

Využite to najlepšie z On-premise aj Cloud riešení
 

Cloud služby Microsoft 365 sa stali v posledných rokoch veľmi obľúbenými, keďže jednoduchým spôsobom poskytujú kompletný balík firemných nástrojov od adresárových služieb, cez kolaboračné nástroje, až po kancelárske balíky pre počítače a mobilné zariadenia. 


 


Zabehnuté spoločnosti s existujúcou serverovou infraštruktúrou môžu využiť možnosť rozšíriť svoju infraštruktúru pomocou hybridného režimu s Microsoft 365, kde kombináciou On-premise a Cloud riešení je možné dosiahnuť efektívne rozšírenie existujúcich prostriedkov a získanie nových funkčností z Cloud prostredia.

Najčastejšie používané hybridné scenáre s Microsoft 365
 


1. Adresárové služby - Prepojenie Active Directory s Azure Active Directory   

 • Toto prepojenie umožní, aby sa identity z on-premise sveta vedeli so svojou Active Directory indentitou prihlásiť ku Cloud službám Microsoft 365. Ide o prerekvizitu pre využívanie Microsoft 365 a On-premise služieb v hybridnom režime so zachovaním rovnakej identity používateľa
 • Prepojenie môže byť nakonfigurované viacerými spôsobmi, podľa potrieb spoločnosti, a to:
  • Synchronizácia Používateľov a hash súm ich hesiel do Azure AD
  • Synchronizácia Používateľov bez hash súm ich hesiel do Azure AD, s využitím Pass-through Autentifikácie, kde sú pri prihlásení do Cloud prostredia heslá overované voči on-premise AD
  • Federácia Azure AD s on-premise AD pomocou Active Directory Federation Services (ADFS), kde je používateľ overovaný cez on-premise ADFS serve
 • Prepojenie umožňuje nastavenie Single Sign-On (SSO) pre automatické prihlásenie do Microsoft 365 služieb z doménových počítačov spoločnosti
 • Častým využitím tohto prepojenia je nasadenie komunikačnej platformy MS Teams, do ktorej sa následne môžu prihlasovať používatelia s ich existujúcimi identitami 


2. Emailové služby – Prepojenie Exchange Online s MS Exchange on-premise servermi     

 • Vytvorenie Exchange hybrid umožňuje  prepojiť prostriedky On-premise emailových služieb so službami Exchange Online 
 • Typické príklady využitia Exchange Hybrid sú:
  • Umiestnenie časti emailových schránok do Microsoft 365 prostredia a časť do On-premise. Napríklad schránky VIP a citlivých používateľov budú umiestnené On-premise na serveroch spoločnosti a zvyšné schránky budú umiestnené v Microsoft 365 prostredí
  • Umiestnenie archívnych schránok (napr. s poštou staršou ako rok) v Microsoft 365 prostredí a primárnych schránok na On-premise serveroch

3. Kolaboračná služba Sharepoint – Prepojenie Sharepoint Online so Sharepoint On-premise servermi    

 • Sharepoint hybrid riešenie zabezpečuje komunikáciu medzi Sharepoint Online a Sharepoint On-premise.
 • Využitie Sharepoint hybrid je možné v nasledovných prípadoch:
  • Prepojenie vyhľadávania v Sharepoint, aby zahŕňal obe Sharepoint prostredia
  • Presunutie Sharepoint používateľských profilov a MySites do Microsoft 365 prostredia
  • Presunutie OneDrive for Business do Microsoft 365 prostredia

Možnosti využitia Microsoft 365 licencií v on-premise svete

V rámci podporovaných programov Microsoft 365 a Office 365 je možné využiť cloud predplatné pre beh On-Premise softvéru. Napr. pri predplatnom Microsoft 365 E3 je zákazník oprávnený použiť v on-premise prostredí nasledovné produkty cez tzv. „Use Rights“ benefit:

 • Office 365 kancelársky balík pre počítače a mobilné zariadenia
 • Windows 10/11 enterprise Upgrade License
 • Microsoft Endpoint Configuration Manager Server (Nástupca SCCM)
 • Microsoft Endpoint Configuration Manager Client (Nástupca SCCM)
 • Microsoft Advanced Threat Analytics
 • Microsoft Bitlocker Administration and Monitoring
 • Windows Server user CAL
 • Microsoft RMS user CAL (Right Management Services)
 • Sharepoint Standard user CAL + Enterprise CAL
 • Exchange Standard user CAL + Enterprise CAL
 • Skype for Business Standard user CAL + Enterprise CAL

V prípade obstarania predplatného Microsoft 365 E3 cez Enterprise Agreement (EA) je dostupný ešte dodatočný „Server Rights“ benefit, ktorý oprávňuje v on-premise prostredí nainštalovať a používať nasledovné produkty:

 Sharepoint Server      Exchange Server      Skype for Business Server

Tempest a Microsoft 365

Spoločnosť Tempest a.s. je Gold partnerom spoločnosti Microsoft s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti hybridných riešení s Microsoft 365. Naši certifikovaní technológovia navrhujú riešenia na mieru pre efektívny beh vašej spoločnosti. Medzi zákazníkov, ktorí už využili naše služby v oblasti Microsoft 365 patria napríklad:

 • ZSDIS
 • TRUNI
 • SANECA
 • RONA
 • KOSIT
 • Ecoinvest

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia