sk


Pravidlá spojené s návratom na pracovisko

Od pondelka 11. mája sme začali sprístupňovať naše priestory ďalším zamestnancom i návštevám, a to za dodržiavania nasledovných pravidiel a opatrení. Priestory spoločnosti TEMPEST sú pravidelne a vo zvýšenej miere dezinfikované. Pri všetkých vstupoch do firmy sme umiestnili dávkovače na dezinfekciu rúk. Súčasne, v spoločných priestoroch, na toaletách i recepcii sú tiež pripravené dezinfekčné prostriedky. Recepcia disponuje ochrannými rúškami i rukavicami. Od 11.5. recepcia funguje v štandardnom pracovnom režime od 8:00 do 16:00.

Všetkých, ktorí vstupujú a zdržujú sa v priestoroch TEMPEST-u žiadame o nasledovné:

  1. Pri každom vstupe do našich priestorov je povinná dezinfekcia rúk. Každý (návštevy nevynímajúc) má povinnosť nosiť rúško v spoločných priestoroch budovy ako aj v priestoroch našej firmy po celý čas zotrvania.
  2. Pokiaľ možno, organizujme stretnutia virtuálne a minimalizujme návštevy v priestoroch spoločnosti TEMPEST. Po každom stretnutí recepcia zabezpečí vetranie zasadačky na 20 minút.
  3. Dodržiavajme odstup v bezpečnej vzdialenosti. Je na zvážení každého z nás ako túto požiadavku zmysluplne dodržať a rešpektovať tak ostatných kolegov.

Ďakujeme, že dodržiavaním pravidiel chránite seba a kolegov. Všetky opatrenia spoločnosti prijaté v súvislosti s COVID-19 nájdete na www.tempest.sk/covid-19.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia